Nu blir vi på Hero och Closers chefslösa!

Vi har valt att ändra vår organisationsstruktur och vårt ledarskap genom att göra oss av med alla chefsroller och gå mot en adaptiv och självorganiserade organisationsform, även kallat Teal. Begreppet skapades av organisationsforskaren och författaren Frederic Laloux. Robert Conzato, VD för Hero, som är en av initiativtagarna till förändringen uttrycker det hela så här: –…