Strävan efter helhet – TEAL – Del 4

Då har vi kommit till del fyra i vår serie om teal. Ni kan läsa del ett i serien om teal här, del två här och del tre här. Denna gång kommer vi att fokusera kring organisationens och medarbetarnas strävan efter helhet – något som genomsyrar självstyrande organisationer. Inom många visdomstraditioner sägs att vår uppgift längs livets snåriga stigar…

Att leva inifrån och ut – TEAL – Del 2

”De mest intressanta genombrotten på 2000-talet kommer inte att ske till följd av teknologi, utan till följd av en vidgad föreställning om vad det innebär att vara människa” John Naisbitt Teal handlar om mer än en organisationsform. Det handlar om att våga vara sig själv som människa fullt ut. Att förstå sina beteenden, förstå att…