Strävan efter helhet – TEAL – Del 4

Då har vi kommit till del fyra i vår serie om teal. Ni kan läsa del ett i serien om teal här, del två här och del tre här. Denna gång kommer vi att fokusera kring organisationens och medarbetarnas strävan efter helhet – något som genomsyrar självstyrande organisationer. Inom många visdomstraditioner sägs att vår uppgift längs livets snåriga stigar…