#Heromöter: Hälsoutvecklare Cecilia Engerdahl

#Heromöter: Hälsoutvecklare Cecilia Engerdahl

Statistiken visar oss gång på gång att utmattningsproblematiken, depressioner, ångestsyndrom och psykisk ohälsa generellt ökar år efter år. Aldrig har vi haft tillgång till bättre vanor och mer kunskap kring mat och träning, vi mäter vår sömn med appar och balanserar...