Heartworking Foundation

Över 260 miljoner barn världen över går inte i skola och lär sig aldrig att läsa eller skriva. Trots att detta är en mänsklig rättighet enligt barnkonventionen. Utan utbildning fastnar ungdomar i barnarbete, prostitution och andra destruktiva förhållanden, vilket gör att de aldrig får en ärlig chans till bättre levnadsförhållanden och en riktig framtid. Därför startade vi på Hero…