Intervju med Hälsoutvecklare Cecilia Engerdahl

Statistiken visar oss gång på gång att utmattningsproblematiken, depressioner, ångestsyndrom och psykisk ohälsa generellt ökar år efter år. Aldrig har vi haft tillgång till bättre vanor och mer kunskap kring mat och träning, vi mäter vår sömn med appar och balanserar vårt liv med utmanande och häftiga jobb. Alla bitar finns där. Ändå mår vi…

TEAL IS REAL ❤ Del 6

Då har vi kommit till den sista delen i vår serie om teal. Nu ska vi summera upp det vi gått igenom i serien och binda ihop säcken: men bara så pass mycket att det finns en öppning kvar. För vi tror inte på några fasta, skrivna regler. Allt är flytande och öppet för anpassning;…

Strävan efter helhet – TEAL – Del 4

Då har vi kommit till del fyra i vår serie om teal. Ni kan läsa del ett i serien om teal här, del två här och del tre här. Denna gång kommer vi att fokusera kring organisationens och medarbetarnas strävan efter helhet – något som genomsyrar självstyrande organisationer. Inom många visdomstraditioner sägs att vår uppgift längs livets snåriga stigar…

Att leva inifrån och ut – TEAL – Del 2

”De mest intressanta genombrotten på 2000-talet kommer inte att ske till följd av teknologi, utan till följd av en vidgad föreställning om vad det innebär att vara människa” John Naisbitt Teal handlar om mer än en organisationsform. Det handlar om att våga vara sig själv som människa fullt ut. Att förstå sina beteenden, förstå att…