Människor tillsammans

Snällhet på arbetsplatsen har diskuterats flitigt under de senaste åren. I takt med att samhällsförändringarna fortsätter, värderas den snälla ledaren högt när medarbetarna behöver trygghet och tillit på arbetsplatsen. Något som får stöd i ny studie inom organisationsforskning. Men kan man med mjuka värden skapa hårda resultat?

Som chef har du stor makt att påverka alla delar av företaget. Vilket i grunden handlar om medarbetarna som gör verksamheten varje dag. Med stor makt kommer också ett ansvar att se till att alla mår bra och har rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb och utvecklas. 

Relaterade inlägg