Rekrytera eller hyra in Ekonom

Behöver ert företag rekrytera eller hyra in en ekonom?

I somliga fall är det bästa att rekrytera en ekonom, medan andra fall är det bättre att hyra in en för att täcka behovet under en topp i arbetsbelastningen. Flera frågor behöver besvaras för att ni ska komma fram till vilket alternativ som är bäst för er. Låt vår specialiserade erfarenhet och kompetens inom bemanning och rekrytering vara till er hjälp.  Vi hjälper reda ut frågorna och kommer fram till vilken lösning som är bäst.

Inhyrning av ekonom

Inhyrning av ekonomer till sin ekonomiavdelning är något som våra kunder ibland gör på grund av att det uppstått ett tidsbegränsat uppdrag. Det kan handla om att anställda blir föräldralediga eller på grund av en tillfällig arbetstopp. Oavsett anledning – inhyrning av en ekonom är en flexibel lösning.

Detta med minskad administration och ansvar jämfört med vad en anställning innebär. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som gärna hjälper er. Vi har justa villkor som gör att både ni och er konsult kan känna er trygga under hela projektet.

Rekrytering av ekonom

Vid ett bekräftat behov av permanent tillsättning så är en direktrekrytering en effektiv väg att få in rätt person till er ekonomiavdelning. Rekryteringsföretag inom ekonomi har nätverket ni behöver, erfarenheten och kompetensen. Detta krävs för att snabbt hitta och rekrytera rätt ekonomer.

Spara mycket tid på att slippa skriva en lockande annons, researcha kandidatmarknaden via databaser, göra urval, söka och ta kontakt, intervjua, samt utföra referenstagningar.

Varför anlita Hero?

Att tillsätta positioner inom administrativa tjänster tillhör sedan 2009 vår expertis. Erfarenhet av att bemanna och rekrytera ekonomer inom många olika branscher finnes. Ta kontakt med oss så hjälper vi er att ta fram den bästa lösningen för just er!

Samhällsansvar

Från start var det det en självklarhet för oss att ta samhällsansvar som företag. Att bara arbeta med affärer räckte helt enkelt inte. Därför startade vi medarbetare på Hero stiftelsen Heartworking Foundation (läs mer på heartworkingfoundation.org).

Syftet med stiftelsen är att bidra till att fler av världens fattiga barn och ungdomar ska få gå i skolan. Pengarna går till detta ändamål utan undantag. Läs mer på heartworkingfoundation.org om vårt arbete för barns och ungdomars rättighet till skola och utbildning och jämlikare värld.