Ekonomiassistent

Behöver ert företag rekrytera eller hyra in en ekonomiassistent?

I somliga fall är det bästa att rekrytera en ekonomiassistent, medan andra fall är det bättre att hyra in en assistent. Flera frågor behöver besvaras för att ni ska komma fram till vilket alternativ som är bäst för er. Låt vår specialiserade erfarenhet och kompetens inom bemanning och rekrytering vara till er hjälp.  Vi hjälper reda ut frågorna och kommer fram till vilken lösning som är bäst.

Inhyrning av ekonomiassistent

Inhyrning av ekonomiassistenter till sina ekonomiavdelningar är något som våra kunder ibland gör på grund av att det uppstått ett tidsbegränsat uppdrag. Det kan handla om att anställda blir föräldralediga eller på grund av en tillfällig arbetstopp. Oavsett anledning – inhyrning av er ekonomiassistent är en flexibel lösning som ger en ny medarbetare.

Detta med minskad administration och ansvar jämfört med vad en anställning innebär. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som gärna hjälper er. Vi har justa villkor som gör att både ni och er konsult kan känna er trygga under hela projektet.

Rekrytering av ekonomiassistent

Vid ett bekräftat behov av permanent tillsättning så är en direktrekrytering en effektiv väg att få in rätt ekonomiassistent. Rekryteringsföretag inom ekonomi har nätverket ni behöver, erfarenheten och kompetensen. Detta krävs för att snabbt hitta och rekrytera rätt ekonomiassistenter.

Spara mycket tid på att slippa skriva en lockande annons, researcha kandidatmarknaden via databaser, göra urval, söka och ta kontakt, intervjua, samt utföra referenstagningar.

Välj oss

Vi är sedan 2009 specialister på att tillsätta tjänster inom ekonomi. Här finns erfarenhet av att bemanna och rekrytera ekonomiassistenter inom flera olika branscher. Hör av er till oss, så hjälper vi er med ert behov!

Vi bidrar till en bättre värld

Vi tycker att det är självklart att bidra till en bättre värld. Därför bidrar vi genom vår stiftelse heartworkingfoundation.org så att fler av världens fattiga barn och ungdomar får gå i skolan.