Finsktalande kundtjänstmedarbetare

Behöver ni hjälp med att rekrytera eller hyra in en finsktalande kundtjänstmedarbetare?

Kundtjänstavdelningen är viktig – ert ansikte utåt. Att ha personer på plats som talar det språk som kunderna talar ger ett extra professionellt intryck. Om ni behöver en kundtjänstmedarbetare som talar ett av de nordiska språken så har vi kompetensen och kandidatkontakten för att hjälpa er. Hör gärna av er till oss så hjälper vi er att hitta den lösning som täcker ert behov bäst.

Vill ni tillfälligt stärka upp med finsktalande kundtjänstmedarbetare?

Våra kunder väljer ofta att hyra in personal till kundtjänstavdelningen på grund av det uppstått ett tidsbestämt behov, och inte sällan vill de ha någon som kan tala samma språk som deras kunder eller konsumenter. Inhyrning av en kundtjänstmedarbetare som talar finska är ett flexibelt sätt att stärka teamet och möta upp era kunders efterfrågan.

Fördelarna jämfört med att anställa är att det är ett mindre administrativt och juridiskt ansvar. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som erbjuder kollektivavtalade villkor. Detta ger trygghet under hela uppdraget för både er och er konsult.

När det passar bättre att rekrytera finsktalande kundtjänstmedarbetare

När du vet att det är en permanent tillsättning av kundtjänstmedarbetare du vill göra är det bra att anlita ett specialiserat rekryteringsföretag som har kompetensen inom det specifika området; kundtjänstmedarbetare. Vi har dessutom specialistkunskap inom att hitta kundtjänstmedarbetare som talar nordiska språk.

Att anlita oss hjälper er att spara oerhört mycket tid genom att ni slipper skriva en intresseväckande annons, kartlägga kandidatmarknaden via olika databaser, göra urval, initiera kontakt, intervjua, kompetenssäkra och utföra referenstagningar

Låt oss hjälpa er

Vi har erfarenhet som sträcker sig tillbaka till 2099, och är specialister på att tillsätta positioner inom kundservice. Vi har erfarenhet och nätverket för att effektivt kunna bemanna och rekrytera tjänster inom många olika branscher. Ta kontakt med oss i dag, så tittar vi på ert behov och hjälper er.

Arbete från hjärtat

Vi startade stiftelsen heartworkingfoundation.org. Syftet med vår stiftelse är att bygga och utveckla skolor och skolverksamheter i utsatta områden. Detta för att fler av världens barn ska få gå i skolan. Vi samarbetar med eldsjälar som opererar nere på plats på ”gräsrotsnivå” där pengarna går oavkortat till ändamålet. läs mer på heartworkingfoundation.org