Handläggare

Behöver er företag hjälp med att hyra in eller rekrytera en handläggare?

Det är inte alltid självklart vilket behov ett företag har: inhyrning eller rekrytering. För dig som behöver förstärka organisationen med en handläggare kan vi hjälpa till med att bena ut huruvida det är ett tillfälligt eller permanent behov som finns. För detta krävs att ni besvarar en rad frågor. Vi är ett företag som är specialiserat på bemanning och rekrytering, och vi vill gärna hjälpa er. Kontakta oss redan i dag!

Inhyrning av handläggare

Inhyrning av handläggare är en lösning som passar för er som har personal som är långledig, eller en tillfälligt hög arbetsbelastning. Det är ett flexibelt sätt att hantera behovet, och som innebär betydligt mindre administrativt och juridiskt ansvar, jämfört med en regelrätt anställning.

Inhyrning av handläggningspersonal är något vi som auktoriserat bemanningsföretag är vana att hjälpa med. Vi har schyssta och regelrätta villkor via kollektivavtal, som gör att både ni och er konsult kan känna er trygga hela uppdraget.

Rekrytering av handläggare

För de företag som har ett kvarstående behov av förstärkning, kan permanent tillsättning av handläggare eller handläggningspersonal vara lösningen. Som experter på rekrytering kan vi hjälpa till med en direktrekrytering – något som sparar tid för er och dessutom ökar chanserna att hitta en verklig stjärna till handläggare.

Vi har nätverk, kompetens och erfarenhet för att kunna hitta spännande och lämpliga kandidater till er. På grund av vår vana sköter vi hela rekryteringsprocessen smärtfritt, och den tid ni annars skulle ha lagt på allt från annonsering till intervjuer och bedömning tar vi hand om.

Experter på bemanning och rekrytering

Ta kontakt med oss redan i dag om ni behöver hjälp med bemanning eller rekrytering. Vi har sedan 2009 anlitats som experter och tillsatt positioner inom administrativa tjänster som handläggare och handläggningspersonal inom flertalet olika branscher.

Samhällsansvar

Det var tidigt en självklarhet för oss att ta vårt samhällsansvar som företag. Det räckte helt enkelt inte att bara arbeta med affärer. Därför startade medarbetarna på Hero stiftelsen Heartworking Foundation. Syftet med stiftelsen är att fler av världens fattiga barn och ungdomar ska få gå i skolan. Pengarna går till ändamålet och inget annat. Läs mer på heartworkingfoundation.org om vårt arbete för barns och ungdomars rättighet till skola och utbildning och jämlikare värld.