Helpdesk

Är ni i behov av att rekrytera eller hyra in en medarbetare till helpdesk?

I vissa fall är det bäst att rekrytera helpdeskmedarbetare direkt, i andra fall är det bättre att hyra in personal till helpdesk-teamet. Det är flera frågor som ni behöver ställa er för att komma fram till vilket alternativ som är bäst. Vi har erfarenheten och kompetensen för att hjälpa er att reda ut frågorna och för att komma fram till vilken lösning som täcker ert behov bäst.

Därför ska du anlita oss

Våra kunder väljer ofta att hyra in personal till kundservice-avdelningen på grund av att det uppstått ett tidsbestämt uppdrag. Det kan handla om att någon på er avdelning skall gå på föräldraledighet eller på grund av en planerad arbetstopp.

Oavsett vilken anledning så ger inhyrning av en helpdeskmedarbetare till kundservice-organisationen ett flexibelt sätt att stärka teamet, med mindre administrativt och juridiskt ansvar som en anställning innebär. Eftersom att vi är ett auktoriserat bemanningsföretag så erbjuder vi kollektivavtalade villkor som gör att både ni och er konsult kan känna sig trygga under hela uppdraget.

Om behovet kvarstår - direktrekrytering

Om ni känner er säkra på att detta är en permanent tillsättning och förstärkning av ert team, så är en direktrekrytering ett effektivt sätt att få in en medarbetare inom helpdesk på. Ett specialiserat rekryteringsföretag inom kundservice har ofta nätverket, erfarenheten och kompetensen som krävs för att hitta och kvalificera rätt kandidater till kundfokuserade funktioner.

Det gör att ni sparar oerhört mycket tid som ni annars hade behövt lägga på att skriva en intresseväckande annons, kartlägga kandidatmarknaden via olika databaser, göra urval, initiera kontakt, intervjua, kompetenssäkra och utföra referenstagningar.

Kontakta oss

Vi har sedan 2009 varit specialister på att tillsätta positioner inom kundservice och har därmed nätverket och erfarenheten av att bemanna och rekrytera helpdeskmedarbetare inom flertalet olika branscher. Ta kontakt med oss så reder vi ut era frågor och presenterar den bästa lösningen för just er!

Vi vill bidra

Det var tidigt en självklarhet för oss att ta vårt samhällsansvar som företag. Därför startade medarbetarna på Hero stiftelsen Heartworking Foundation. Syftet med vår stiftelse är att bygga och utveckla skolor och skolverksamheter i utsatta områden.

I samarbete med eldsjälar lokalt säkerställer vi så våra pengar går till ändamålet och inget annat. Läs mer på heartworkingfoundation.org om vårt arbete för barns och ungdomars rättighet till skola och utbildning, och en mer jämlik värld.