Fyra kurser i holistisk hälsa och ledarskap

Holistisk hälsa & ledarskap

Heartworking Holistic är den del av Hero som syftar till att hjälpa våra kunder och konsulter att finna verktyg för att minska den psykiska ohälsan och ersätta den med en tillvaro av balans samtidigt som de känner ett ökat engagemang som team. Det finns många orsaker till den psykiska ohälsa vi ser på många håll i samhället, och studier slår fast att den ökat kraftigt de senaste åren. Vi vill ta vårt ansvar för detta och råda bot på de höga sjukskrivningstalen inom arbetslivet, genom att utbilda våra kunder och konsulter i hur man skapar friska och framgångsrika team där kroppen, medvetandet och våra relationer får plats. Det är vad holistisk hälsa och ledarskap handlar om. Det handlar nämligen inte om att finna balans när du är på jobbet eller hemma, utan både och.

Vi gör detta i samarbete med Niki Tramontana och Anna Persdotter som driver FORM Holistic och som är specialiserade på att utveckla människor och företag ur ett holistiskt perspektiv. De har följande certifieringar: ICF Professionell Certifierad Coach | Avancerad Holistisk Tränare | Psykoterapeut med inriktning på KBT | Leg. Naprapat | NLP coach | Utbildade inom förändringsledning

Hör av dig till oss på radgivning@hero.se eller 08-410 22 670 så hjälper vi dig!

Holistiskt ledarskap – en heldagsworkshop

Att få en dos inspiration kan göra gott för stunden. För oss är det viktigt att, i allt vi gör, skapa engagemang, glädje och fokus framåt över tid. Det är helt enkelt inte tillräckligt utmanande att bara ge en dos inspiration för stunden. Av den anledningen skräddarsys workshopen till målgruppen och det övergripande målet. Alla föredrag är coachande och interaktiva dvs deltagarna kommer att få med sig verktyg för att skapa bättre förutsättningar för ett stressfritt och balanserat liv.

Exempel på innehåll att plocka in i ett dagsprogram:

  • Kopplingen mellan våra tankar, känslor och beteenden och hur vi kan påverka dessa
  • Redskap för hur du på bästa sätt skapar balans i livet
  • Svaren på vad det är som skapar med energi och engagemang i livet
  • Hur du på bästa sätt reducerar stress
  • Arbetsglädje, inspiration och motivation för en stark kropp och starkt psykologiskt försvar

Utan helhetssyn på människan som ett holistiskt system så är det svårt, eller nästintill omöjligt, att skapa långsiktighet i sina medarbetare. Med mer kunskap kan var och en ta ansvar för sin egen holistiska hälsa och därigenom uppnå bättre relationer, mer motivation och glädje, mer energi och bättre resultat i vad de företar sig.

Workshopen faciliteras av två konsulter under en heldag.

Akademi – sju halvdagar

Holistiskt Ledarskap – Lev livet till 100% med engagemang och balans i livet. Ett coachande föredrag där vi jobbar med nuläge, önskade läge, våra hinder och resurser, samt sätter kraftfulla mål för framtiden.

Prestationsledarskap – hur du skapar förutsättningar för High Perfomance – Vad är det som driver oss och vad är motivation? Med enkla redskap och kraftfulla insikter skapar vi stark inre motivation och förståelse för vår egen prestation.

Självledarskap ”det inre ledarskapet” – Vi jobbar med våra föreställningar, värderingar och begränsande uppfattningar genom kraftfulla processer som frigör var och ens potential.

Kommunikation – effektiv kommunikation på hjärnans villkor – Vi skapar förståelse för hur våra sinnen fungerar och hur våra mentala filter förvränger, förändrar och sållar informationen som flödar in. Deltagarna får genom praktiska och roliga övningar starka verktyg för mer effektiv kommunikation.

Kost & träning – mer energi, mer hälsa och bättre ork! Ett rent föredrag om det som skapar allt liv i våra kroppar, rörelse och näring. Enkla och handgripliga tips till bra, ren kost, en starkare kropp och en klarare knopp.

Holistisk stresshantering – hur man hanterar och eliminerar stress på bästa sätt – Baserat på de senaste rönen inom ämnet stress och återhämtning får deltagarna förståelse för hur vårt system påverkas av stress samt redskap för hur man skapar mer balans och bättre motståndskraft.

Neuroleadership – hur din hjärna fungerar på jobbet – Hur sker beslutsfattande och vad händer inom oss när vi ställs inför problem och utmaningar? Hur kan vi genom det vi vet om hjärnan skapa mer arbetsglädje, motivation och energi på arbetsplatsen och samtidigt förstå varför andra beter sig som de gör?

Halvdagarna genomförs med två konsulter 4 timmar per tillfälle.

Coachning och chefsstöd

Vi tillhandahåller executive coachning till styrelse, VD och ledningsgrupper samt chefscoachning på alla nivåer. Syftet med coachningen är alltid individuell och vi sätter personliga planer och mål för våra coachningar, men gemensamt för dem är att du som chef ska få möjlighet att ta kontroll över ditt liv och det du väljer att företa dig. Framför allt kommer vi att hjälpa dig att öka din förmåga att avgöra vilka mål och visioner som du verkligen vill genomföra i detta nu. Du kommer att uppleva att du har mer tid och energi än du kan ana och framför allt att du har möjligheten att känna dig mer levande och närvarande i det som pågår i ditt liv just här och nu.

Samtliga coachningstillfällen går att få i form av årsabonnemang, som paket eller som enstaka samtal.