Digitalisering, globalisering och i förlängningen konkurrens leder till att vi som företag behöver vara allt mer adaptiva för att överleva. För att lyckas med det behöver vi ha medarbetare som är rustade för framtiden och som har verktyg och idéer för att skapa nya lösningar. Vi behöver säkerställa att vi kontinuerligt och proaktivt kan fylla på med ny inspiration och kompetens till våra medarbetare, för att ge dem förutsättningar att kunna hitta lösningarna som gör att vi kan ligga i framkant.

I rekryteringssammanhang betyder det att fokus skiftas från vad man har lärt sig (CV) till vad man har potential att lära sig. Vi på Hero framtidssäkrar den gemensamma interna kompetensen genom att premiera engagemang i det egna lärandet och slutar fokusera på akademiska erfarenheter; att ha en universitets- eller högskoleexamen i ryggen är givetvis ett gott intyg på vad en kandidat har lärt sig och har förmågan att lära sig, men det säger egentligen ingenting om dennes engagemang i sitt lärande idag. Vilken typ av poddar, böcker, bloggar och föreläsningar hen konsumerar idag säger desto mer. Alla akademiska meriter behöver kompletteras med ett livslångt lärande, nu mer än någonsin.

”Det säger mer om en person vilken typ av poddar, böcker, bloggar, föreläsningar hen konsumerar, än vilken akademisk bakgrund någon har. Vi framtidssäkrar den gemensamma interna kompetensen genom att premiera engagemang i det egna lärandet och slutar fokusera på akademiska erfarenheter.”

Idag kan du googla dig fram till i princip vad som helst. Och räcker inte det kan du få svart bälte inom det mesta genom att kolla på youtubeklipp. Utbudet är enormt. Samtidigt går forskningen och utvecklingen fort framåt och det gör att ny relevant kunskap finns tillgänglig varje dag. Om du får din personalstyrka att använda sig av detta kan du snabbt göra kompetensövertaget till din superkraft.

Vi måste arbeta mer än någonsin med strategisk kompetensutveckling, men också vara flexibla kring vilken typ av ny kunskap som våra medarbetare behöver konsumera. Vi kommer inte längre undan med att begränsa oss till gammal kunskap genom reaktiva utbildningsinsatser, utan måste sträva efter nytt. För när utvecklingen går så fort, kan vi omöjligt veta idag vad vi behöver kunna imorgon. Vi kan bara hoppas att vi har personal som varit så engagerade i sin egen utveckling, att de hängt med på tåget när framtiden är här.

Frågor eller funderingar kring HR i en självorganiserande organisation? Kontakta gärna mig!

Cecilia Enfors Ravelli

VD | Hero

cecilia.enfors@hero.se

 

Relaterade inlägg