Rekrytera eller hyra in HR-generalist

Är ert företag i behov av att rekrytera eller hyra in en HR-generalist?

Rekrytera en HR-generalist direkt, eller hyra in en till er HR-avdelning? Vad som är bäst för just ert företag beror på en mängd frågor, som behöver ställas för att belysa behovet. Vi har specialiserad erfarenhet av rekrytering och bemanning och kan hjälpa er med frågor och att se vilken lösning som är bäst för er.

Rekrytering - vad innebär det?

Rekrytering av HR-generalist sker när det visar sig att kundens behov är permanent. Ett rekryteringsföretag specialiserat på den typen av uppdrag har betydligt bättre möjligheter att hitta rätt personal, jämfört med om rekryteringen sköts inhouse. Detta beror på etablerade nätverk, erfarenhet och kompetens.

För er som väljer att gå via Hero rekryteringsföretag väntar även en tidsvinst, då vi även tar hand om annonsering, kartläggning via nätverk och databaser, urval och intervju med potentiella HR-generalister samt kontroll av referenser.

Inhyrning - hur går det till?

Inhyrning sker ofta i fall där ordinarie personal ska vara långlediga, som vid föräldraledighet, eller när en arbetstopp förekommer. Inhyrning av medarbetare är en flexibel väg att gå, jämfört med anställning.

Rent administrativt och juridiskt är detta betydligt enklare. Detta innebär även en stor trygghet för både dig och din konsult – som auktoriserat bemanningsföretag har vi kollektivavtalade villkor som gäller under hela uppdraget.

Varför anlita oss?

Sedan 2009 har Hero funnits, och är specialister på att tillsätta positioner inom administration och HR. Vi har dokumenterad erfarenhet av bemanning och rekrytering inom många olika branscher. Ta kontakt med oss så hjälper vi er att ta fram den bästa lösningen.

Samhällsansvar

Enligt barnkonventionen har alla barn rätten att gå i grundskola. Detta till trots går över 260 miljoner barn och ungdomar världen i världen inte i skolan. De ges ingen chans att ta sig ur fattigdomen. Vi vill ge dem hjälp. För att göra det startade vi en stiftelse; Heartworking Foundation.

Syftet med denna stiftelse är att bidra till att fler av världens fattiga barn och ungdomar får gå i skolan. Pengarna går till detta ändamål och inget annat. Läs mer på heartworkingfoundation.org om vårt arbete för barns och ungdomars rätt till utbildning och en jämlikare värld.