Statistiken visar oss gång på gång att utmattningsproblematiken, depressioner, ångestsyndrom och psykisk ohälsa generellt ökar år efter år. Aldrig har vi haft tillgång till bättre vanor och mer kunskap kring mat och träning, vi mäter vår sömn med appar och balanserar vårt liv med utmanande och häftiga jobb. Alla bitar finns där. Ändå mår vi bara sämre och sämre i själen. Vad är det som händer och hur ska vi kunna hjälpas åt att stoppa den sorgliga utvecklingen?

Cecilia Engerdahl arbetar som Hälsoutvecklare och hjälper företag och individer med att förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatser. Genom att kartlägga medarbetarna i företaget får hon en överblick över vilka som kan ligga i riskgruppen för en längre sjukskrivning orsakad av psykisk ohälsa. Vi på Hero träffade Cecilia över en lunch och diskutera HR, psykisk ohälsa och hur man som företag kan hjälpa sina medarbetare att må som sitt bästa jag.

Finns det någon kategori av människor i arbetslivet som du ser ligger nära riskzonen men som inte är medvetna om det?

En grupp som sticker ut är unga, ambitiösa människor som älskar sitt jobb. Många gånger i början av sin karriär. Det är då lätt att dras med i att allt kretsar kring arbetet. Det i sin tur kan medföra att man väljer att jobba även på sin fritid. Kanske för att man tycker att det är roligt men också för att man kan se det som det viktigaste i livet just där och då. Jag skulle vilja säga till dessa personer att det är viktigt att redan från början sätta gränser för sig själv. Arbetstid är arbetstid. Fritid är fritid.

Vad kan företag göra för att förebygga psykisk ohälsa och satsa mer på sin personal?

Det finns små enkla saker som gör stor skillnad för personalen. Pauser under arbetsdagen är väldigt viktigt, framförallt för hjärnan. Uppmuntra dem att ta mikropauser, en ordentlig lunchrast, möblera ett ”tyst rum” eller ett vilorum dit personalen kan gå och varva ner.

En annan viktig del är att ha ett öppet samtalsklimat. Gör HR och chefer tillgängliga för personalen så att de känner att de kan och vågar komma och prata om de känner att de mår dåligt.

De medarbetare som ligger i riskzonen för psykisk ohälsa, vilka insatser genomför du för dem?

Jag jobbar med något vi på mitt företag (Victus Medical Group reds anm.) kallar för individbaserad friskvård vilket innebär att vi efter samtal med varje enskild individ sätter oss tillsammans och gör en handlingsplan som passar just denne. Om vi identifierar en person i riskgrupp så kommer vi fokusera på det i vidare samtal. Ibland räcker det att personen får prata om det och göra handlingsplanen för att försöka ändra sitt mående till det bättre men har det gått längre så är det upp till mig att hänvisa vidare till respektive anställdes chef/HR eller direkt till sjukvården.

Ser vi även genom våra kartläggningar att det finns faktorer på arbetsplatsen som påverkar flera medarbetare så presenteras de för ansvarig chef och HR för att de ska få möjlighet att åtgärda problemet.

Vad är ditt generella go-to tips för att må bra om man för stunden inte mår bra? 

En viktig del är att skilja på fysisk och mental återhämtning. Att ligga på soffan och scrolla i sin mobil kanske är fysiskt återhämtande men påfrestande för hjärnan. Kombinationen av en alltför ofta överstimulerad hjärna och brist på mental återhämtning skulle jag säga är en av de största bidragande faktorerna till ohälsa idag.

Så vad är då mental återhämtning? Jo allting som kan få dig att hålla fokus på en sak. Meditation är något som många av oss kanske tänker på men det kan räcka med att styra tanken till stunden där och då. Man kan välja att läsa, måla, snickra eller egentligen vad som helst som kräver din koncentration. Min personliga favorit är att sätta mig vid vattnet och titta på allt som händer runt omkring. Notera saker i min omgivning. Se hur många olika typer av fåglar jag kan se. Eller räkna antalet båtar som åker förbi. Då vilar hjärnan.

Om vi ska fokusera på att endast bli bättre på EN sak gällande vår hälsa denna veckan, vad skulle du säga att vi bör prioritera?

Vi bör prioritera oss själva! Jag skulle säga att vi alla borde hitta en sak som verkligen får oss att må bra. Som får oss att koppla av; oavsett om det är att läsa en bok, träna, träffa en vän eller gå på bio så hitta din grej. Sen ser vi till att vi tar oss tid att göra det. Gärna flera gånger denna vecka.

Hur tror du att chefer och HR i framtiden kommer att stötta och upplysa sin personal för deras resa mot en bättre balans i livet?

Det viktigaste tror jag är att de gör någonting, vad det än är. Förhoppningsvis så börjar fler och fler chefer att inse att psykisk ohälsa inte är något som kommer försvinna av sig självt. Och inte heller något man kan lämna åt medarbetarna att handskas med själva. Med tanke på hur marknaden ser ut idag så tror jag att företag som aktivt satsar på sin personal, får dem att må bra och trivas kommer vara väldigt mycket mer attraktiva hos arbetstagarna framöver.

Vi på Hero säger stort tack till Cecilia för att du delar din kunskap om hur man kan förebygga psykisk ohälsa. 

 

Relaterade inlägg