Junior Financial Controller

Har ni behov av att hyra in eller rekrytera en Junior Financial Controller?

I somliga fall är det bästa att rekrytera en Junior Financial Controller direkt, medan andra fall är det bättre att hyra in en för att täcka behovet under en topp i arbetsbelastningen. Flera frågor behöver besvaras för att ni ska komma fram till vilket alternativ som är bäst för er. Låt vår specialiserade erfarenhet och kompetens inom bemanning och rekrytering vara till er hjälp. Vi hjälper dig att reda ut frågorna och kommer fram till vilken lösning som är bäst.

Vid inhyrning av Junior Financial Controller

Vid tidsbestämda uppdrag händer det ofta att våra kunder vill hyra in personal till sin ekonomiavdelning. Föräldraledighet eller stundande arbetstopp – oavsett vilken anledning ger inhyrning av en Junior Financial Controller flexibilitet. Denna lösning ger mindre administration och ansvar jämfört med en anställning.

Då vi är ett auktoriserat bemanningsföretag, erbjuder vi humana och konkreta villkor för er och konsulten, så att ni kan känna er trygga under hela uppdraget.

Vid rekrytering av Junior Financial Controller

Om ni är säkra på att det behövs en permanent förstärkning av ert team, är en direktrekrytering en effektiv lösning. Få in rätt Junior Financial Controller med lockande annons, rätt kartläggning, intervjuer och kompetenssäkring samt referenstagning.

Om ni anlitar ett specialiserat rekryteringsföretag sparar ni mycket tid. Ett sådant företag har nätverket, erfarenheten och kompetensen. Det hjälper er att hitta och kvalificera rätt kandidater till ekonomiavdelningen

Varför anlita Hero?

Tillsättning av tjänster inom administrativa tjänster tillhör vår expertis sedan 2009. Vi är erfarna vad gäller att bemanna och rekrytera inom många olika branscher. Ta kontakt med oss så hjälper vi er att se över behovet och ta fram den bästa lösningen för just er!

Samhällsansvar

Alla barn har rätten att gå i grundskola. Detta enligt barnkonventionen. Trots det går över 260 miljoner barn och ungdomar världen i världen ej i skolan. De får ingen chans att ta sig ur fattigdomen. Vi vill ge hjälp. För att göra det startade vi en stiftelse. Läs mer här