Kundkoordinator

Behöver ni rekrytera eller hyra in en kundkoordinator?

Rekrytera en kundkoordinator direkt eller hyra in en koordinator till ert team? Det är flera frågor ni behöver ställa er för att komma fram till vilket alternativ som är bäst. Vi hjälper er med vår specialiserade erfarenhet och kompetens inom bemanning och rekrytering. Tillsammans kommer vi fram till vilken lösning som täcker ert behov bäst.

Inhyrning är smidigt

Våra kunder väljer ofta att hyra in personal till administrativa & koordinerande funktioner som kund-koordinator på grund av tidsbestämda projekt. Någon på er avdelning kanske ska gå på föräldraledighet, eller så kanske det handlar om ett tillfälligt behov.

Oavsett orsak ger inhyrning av en kundkoordinator ett smidigt sätt att få in medarbetare på, med mindre administrativt och juridiskt ansvar än vid en anställning av personal. Som auktoriserat bemanningsföretag erbjuder vi villkor enligt kollektivavtal, som gör att ni liksom er konsult kan känna sig trygga under hela pågående projektet.

Direktrekrytera er kundkoordinator?

Vid en permanent tillsättning och utökning av ert team, är en direktrekrytering ofta ett effektivt sätt att få in rätt ny personal. Ett specialiserat bemanningsföretag inom kundservice & administrativa tjänster har det nätverk, den kompetens och den erfarenhet som är ett måste för att hitta och kvalificera rätt kandidater till tjänsten som kundkoordinator.

Det besparar er oerhört mycket tid, som ni annars hade behövt lägga på att produktion av platsannons, kartläggning av kandidatmarknaden via olika tjänster och databaser, urvalsprocess, initiering av kontakt, intervju, kompetenssäkring, utförande av referenstagningar med mera.

Låt oss hjälpa er

Vi är sedan 2009 specialister på att tillsätta rätt personal på rätt plats inom kundtjänst och administrativa tjänster, och har som en naturlig följd det nätverk och erfarenhet som krävs. Vi hjälper dig gärna att bemanna och rekrytera funktionen som kundkoordinator, oavsett bransch. Ta kontakt med oss så hjälper vi er!

Arbete från hjärtat

Syftet med vår stiftelse är att bygga och utveckla skolor och skolverksamheter i utsatta områden, så att fler av världens barn får gå i skolan. Vi samarbetar med eldsjälar som opererar nere på plats på ”gräsrotsnivå” där pengarna går till ändamålet och inget annat. läs mer på heartworkingfoundation.org