När ska jag hyra eller rekrytera ekonomiassistent inom kundreskontra?

Ibland är rekrytering av ekonomiassistent inom kundreskontra det bästa alternativet, ibland är inhyrning av en resurs till er ekonomiavdelning vettigare. För att veta säkert vad som gäller för er, behöver en mängd frågor ställas. Vi ställer gärna dessa frågor, och hjälper er komma fram till vilken lösning som täcker ert behov bäst. Vi har specialkompetens inom bemanning och rekrytering, och hjälper er.

Inhyrning av ekonomiassister till kundreskontra

Om ert behov är tidsbegränsat är det smart att hyra in tillfälligt. Detta kan vara relevant vid föräldraledig, långtidssjukskriven eller tjänstledig personal, eller vid en tillfällig arbetstopp. Inhyrning av en ekonomiassistent inom kundreskontra innebär flexibilitet.

Få in en ny medarbetare samtidigt som du slipper det ökade administrativa och juridiska ansvar som en anställning medför. Vi har förhandlat fram schyssta villkor via kollektivavtal, och därför kan både ni och er konsult känna er trygga.

Vid permanent förstärkning av ert team

Behöver ni permanent personal är en direktrekrytering ett effektivt sätt att få in en lämplig ekonomiassistent inom kundreskontra. Här kan vi, som specialiserat rekryteringsföretag, hjälpa till. Vi har lång erfarenhet av rekrytering inom lev- och kundreskontra för flera olika branscher, och sitter på såväl nätverk som kompetens. Spara tid genom att anlita oss, och slipp utforma annonser, leta folk och genomföra intervjuer med mera.

Vi hjälper er

Vi är stolta att vi  sedan 2009 varit specialister på att tillsätta positioner inom ekonomi. Vi har erfarenheten av att bemanna och rekrytera in ekonomiassistenter inom kund- och levreskontra till flera olika företag och branscher. Kontakta oss, så hjälper vi er med den bästa lösningen för er!

Arbete från hjärtat

Syftet med vår stiftelse är att bygga och utveckla skolor och skolverksamheter i utsatta områden, så att fler av världens barn får gå i skolan. Vi samarbetar med eldsjälar som opererar nere på plats på ”gräsrotsnivå” där pengarna går till ändamålet och inget annat. läs mer på heartworkingfoundation.org