Kundsupport

Behöver ni hyra in en medarbetare till er kundsupport?

Hyr in en medarbetare till kund-supporten direkt, eller en medarbetare för kundsupport till era kundservicefunktioner. Vad som är bäst är inte självklart. Det är flera frågor som ni behöver ställa er för att komma fram till vilket alternativ som är bäst. Vi har erfarenheten och kompetensen för att hjälpa er att reda ut frågorna och för att komma fram till vilken lösning som täcker ert behov bäst.

Inhyrning av kundsupport

Våra kunder väljer ofta att hyra in personal till kundsupporten på bestämd tid, på grund av ett tillfälligt uppdrag. Vanliga orsaker: någon på avdelningen ska gå på föräldraledighet eller tjänstledighet, eller så kan det vara för en planerad arbetstopp.

Inhyrning av en kundsupportmedarbetare till kundservice är, oavsett anledning, ett flexibelt sätt att stärka teamet. En klar fördel är att denna lösning kräver mindre administrativt och juridiskt ansvar jämfört med en anställning. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och erbjuder kollektivavtalade villkor som gör att både ni och er konsult kan känna sig trygga under hela uppdraget.

Direktrekrytering av medarbetare till kundsupport

Om ni däremot känner er säkra på att detta är en permanent tillsättning inom kundsupport och förstärkning av ert team, så är en direktrekrytering ett effektivt sätt att få in en stjärna på er kundsupport. Ett specialiserat rekryteringsföretag inom kundservice har ofta nätverket, erfarenheten och kompetensen som krävs för att hitta och kvalificera rätt kandidater till kundfokuserade funktioner.

Det gör att ni sparar oerhört mycket tid som ni annars hade behövt lägga på att skriva en intresseväckande annons, kartlägga kandidatmarknaden via olika databaser, göra urval, initiera kontakt, intervjua, kompetenssäkra och utföra referenstagningar.

Vi hjälper er

Vi är specialister på att tillsätta positioner inom kundservice. Vi har nätverket och erfarenheten av att bemanna och rekrytera kandidater inom kundsupport inom flertalet olika branscher. Vår erfarenhet sträcker sig tillbaka till 2009. Ta kontakt med oss så reder vi ut era frågor och presenterar den bästa lösningen för just er!

Vi hjärta barn

Barnkonventionen säger att alla barn ska ha rätt att gå i grundskola. Trots det går över 260 miljoner barn och ungdomar världen i världen inte i skolan. De får ingen riktig chans att ta sig ur fattigdomen. Vi vill hjälpa dem. Därför startade vi en stiftelse. Läs mer härIstället utnyttjas barn och ungdomar, som aldrig får en riktig chans att ta sig ur fattigdomen.

Syftet med vår stiftelse är därför att bygga och utveckla skolor och skolverksamheter i utsatta områden. Vi samarbetar med eldsjälar som opererar nere på plats på ”gräsrotsnivå” där pengarna går till ändamålet och inget annat. Läs mer på heartworkingfoundation.org om vårt arbete för barns och ungdomars rättighet till skola och utbildning och jämlikare värld.