Kundtjänstmedarbetare

Behöver ni hjälp med att rekrytera eller hyra in en kundtjänstmedarbetare?

Kundtjänstavdelningen är viktig – ert ansikte utåt. Nu behöver ni kanske rekrytera en ny kundtjänstmedarbetare, men tvekar kring ifall inhyrning eller direktrekrytering är det bästa alternativet. Svaret är: för att  ta reda på det behöver en bild av ert behov skapas, något som görs utifrån att ni besvarar flera frågor. Vi har erfarenheten och kompetensen för att hjälpa er att besvara frågorna och komma fram till vilken lösning som täcker ert behov bäst.

När du behöver hyra in kundtjänstmedarbetare

Våra kunder väljer ofta att hyra in personal till den kundtjänstavdelningen på grund av det uppstått ett tidsbestämt behov. Någon på er avdelning skall gå på föräldraledighet, ett arbetstopp är planerat – eller något annat. Oavsett anledning – inhyrning av en kundtjänstmedarbetare är ett flexibelt sätt att stärka teamet.

Fördelar jämfört med att anställa: mindre administrativt och juridiskt ansvar. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som erbjuder kollektivavtalade villkor. Detta ger trygghet under hela uppdraget för både er och er konsult.

När du behöver anställa en kundtjänstmedarbetare

Ett specialiserat rekryteringsföretag har ofta nätverket, erfarenheten och kompetensen som krävs för att hitta och kvalificera rätt kandidater till kundfokuserade funktioner, som kundtjänstmedarbetare. När du vet att det är en permanent tillsättning av kundtjänstmedarbetare du vill göra är det därför vettigt att anlita ett sådant.

De hjälper er att spara oerhört mycket tid genom att ni slipper skriva en intresseväckande annons, kartlägga kandidatmarknaden via olika databaser, göra urval, initiera kontakt, intervjua, kompetenssäkra och utföra referenstagningar.

Vi hjälper er

Vi är specialister på att tillsätta positioner som kundtjänstmedarbetare. Vi har nätverket och erfarenheten av att bemanna och rekrytera kandidater inom flertalet olika branscher. Erfarenheten vi har sträcker sig tillbaka till 2009. Ta kontakt med oss så hjälper vi er och presenterar den bästa lösningen för just er!

För en bättre värld

Det var tidigt en självklarhet för oss att ta vårt samhällsansvar som företag. Vi startade stiftelsen heartworkingfoundation.org. Syftet med stiftelsen är att bidra till att fler av världens barn och ungdomar ska få en riktig skolgång, och ta sig ur fattigdom.