Logistiker

Har ni behov av att hyra in eller rekrytera en logistiker?

Funderar ni på att rekrytera eller bemanna en tjänst som logistiker? I vissa fall är det bäst att rekrytera in en administrativ och koordinerande resurs direkt, i andra fall är det bättre att hyra in logistikpersonal.

Logistiker på temporär basis, med bibehållen trygghet

Företag väljer ofta att hyra in personal till logistik-avdelningen på grund av ett tidsbestämda uppdrag. Långledig personal, temporärt hög orderingång eller sjukdom – ja, det finns flera anledningar. Inhyrning av en logistiker ger, oavsett vad, ett flexibelt sätt att få in nya medarbetare på. Fördel: Inhyrning av logistiker  har inte samma administrativa och juridiska ansvar som en anställning innebär.

Trygghet är dock ändå något som vill bibehållas, och det löser vi. Genom att vi är ett auktoriserat bemanningsföretag erbjuds kollektivavtalade villkor, något som både du och din konsult vinner på.

Logistiker på permanent basis

När frågeställningen har visat på ett behov av permanent anställning av logistiker är direktrekrytering en bra lösning. Få in rätt kompetens till logistik-avdelningen genom att anlita ett specialiserat rekryteringsföretag inom ekonomi & administrativa tjänster.  Nätverket, erfarenheten och kompetensen som krävs – allt finns här. Utan dessa viktiga delar blir det svårt att hitta och kvalificera rätt kandidater till logistik-teamet.

Ni sparar dessutom oerhört mycket tid! Underskatta inte tiden det tar att skriva en intresseväckande annons, leta kandidater via olika databaser, välja ut, ta kontakt, göra intervjuer, och utföra kolla referenser.

Vi hjälper dig

Slipp lägga onödig tid – låt oss experter hjälpa till med en effektiv inhyrning eller rekrytering med mycket goda chanser att hitta kompetenta logistiker. Vi har jobbat med att tillsätta positioner inom ekonomi & administrativa tjänster sedan 2009. Vi är vana att bemanna och rekrytera logistikpersonal inom flertalet olika branscher. Hör av er till oss, så hjälper vi att belysa och lösa ert behov!

För en bättre värld

Det var tidigt en självklarhet för oss att ta vårt samhällsansvar som företag. Vi startade stiftelsen heartworkingfoundation.org. Syftet med stiftelsen är att bidra till att fler av världens barn och ungdomar ska få en riktig skolgång, och ta sig ur fattigdom.