Logistikkoordinator

Behöver du en logistikkoordinator?

Ibland är det bäst att rekrytera en logistikkoordinator direkt, i andra fall är det bättre att hyra in. Vår specialiserade erfarenhet och kompetens inom bemanning och rekrytering gör oss lämpade att reda ut frågorna och komma fram till vilken lösning som täcker ert behov bäst. Det är flera frågor ni behöver ställa er för att komma fram till vilket alternativ som är bäst.

Inhyrning av logistikkoordinator

Oavsett av vilken anledning behovet uppstått, ger inhyrning av en logistikkoordinator eller logistiker ett flexibelt sätt att få in en medarbetare på, som inte har lika mycket juridiskt och administrativt ansvar vid en anställning.

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och erbjuder kollektivavtalade villkor. Både ni och er logistikkoordinator ska kunna känna er trygga.

Rekrytering av logistikkoordinator

Vid behov av en permanent förstärkning av teamet, är en direktrekrytering ett vettigt sätt att skaffa rätt kompetens till logistikavdelningen. Ett specialiserat rekryteringsföretag som tillsätter tjänster inom logistik har  ett bra nätverk, erfarenhet och lämplig kompetensen för att hitta och kvalificera rätt logistikkoordinator.

Ni sparar på grund av att anlita expert oerhört mycket tid. Den hade ni annars hade behövt lägga på annonsarbete, kartläggning av kandidater, urvalsprocess, initiering av kontakt, intervju, kompetenssäkring och utföra referenstagningar.

Nätverk och erfarenhet - oss

Vi har nätverket och erfarenheten av att bemanna och rekrytera kandidater till tjänster som logistikkoordinator inom flertalet olika branscher. Vi har nätverket och erfarenheten av att bemanna och rekrytera kandidater inom kundsupport inom flertalet olika branscher. Vår erfarenhet sträcker sig tillbaka till 2009. Ta kontakt med oss så reder vi ut era frågor och presenterar den bästa lösningen för just er!

Samhällsansvar

Det var tidigt en självklarhet för oss att ta vårt samhällsansvar som företag. Det räckte helt enkelt inte att bara arbeta med affärer. Därför startade medarbetarna på Hero stiftelsen Heartworking Foundation (läs mer på heartworkingfoundation.org). Syftet med stiftelsen är att fler av världens fattiga barn och ungdomar ska få gå i skolan.