Löneadministratör

Behöver ni rekrytera eller hyra in en löneadministratör?

Ni kan förstärka er organisation med en löneadministratör på två olika sätt: genom att hyra in en löneadministratör till er ekonomiavdelning, eller genom att rekrytera en direkt. Vad som är bäst i det aktuella fallet behöver utredas med en mängd frågor. Med vår specialiserade kompetens och erfarenhet inom bemanning och rekrytering ser vi till så att frågorna besvaras, och att vi kommer fram till vilken lösning som täcker ert behov bäst.

Direktrekrytering av löneadministratör

Känner ni er säkra på att detta är en permanent tillsättning av ny personal till ert team, är en direktrekrytering den rätta vägen att gå – ett effektivt sätt att få in rätt löneadministratör. Har ni funderat på att anlita ett specialiserat rekryteringsföretag inom ekonomi & administration? Ett sådant har i regel nätverket, erfarenheten och kompetensen som krävs för att hitta och kvalificera rätt kandidater.

Det hjälper er att sparar mycket tid som ni annars hade behövt lägga på att annonsera, leta kandidater, göra urval och intervjua, kompetenssäkra och utföra referenstagningar.

Löneadministratör för ett tillfälligt behov

Våra kunder hyra ofta in personal till löneavdelningen när det uppstått ett tidsbestämt uppdrag. Kanske ska någon på er avdelning gå på föräldraledighet eller så väntar en stundande arbetstopp. Oavsett anledning ger inhyrning av en löneadministratör ett alternativ med mer flexibilitet och med mindre administrativt och juridiskt ansvar än en anställning.

Vi erbjuder justa och kollektivavtalade villkor som gör att både ni och er nya konsult kan slappna av och känna er trygga under hela uppdraget.

Vi hjälper dig

Behöver ni hjälp av en specialist på att tillsätta positioner inom administrativa tjänster? Vi har varit verksamma sedan 2009 och har erfarenheten av att bemanna och rekrytera administrativ personal till flertalet olika branscher. Kontakta oss så tittar vi på ert behov och vilka lösningar som är bäst lämpade för er.

Arbete från hjärtat

Syftet med vår stiftelse är att bygga och utveckla skolor och skolverksamheter i utsatta områden, så att fler av världens barn får gå i skolan. Vi samarbetar med eldsjälar som opererar nere på plats på ”gräsrotsnivå” där pengarna går till ändamålet och inget annat. Läs mer på heartworkingfoundation.org