Marknadskoordinator

Rekrytera eller hyra in en marknadskoordinator?

Rekrytera en marknadskoordinator direkt, eller hyr in en koordinator till er marknadsavdelning. Vilket alternativ som är bäst avgörs utifrån de frågor ni behöver besvara. Med vår specialiserade erfarenhet och kompetens inom bemanning och rekrytering är vi rustade för att reda ut frågorna och komma fram till den bästa lösningen för er

När ska vi hyra in en marknadskoordinator?

Personal, som till exempel marknadskoordinator, hyrs ofta in till marknadsavdelningen på grund av ett tidsbestämt uppdrag. Föräldraledighet, tillfälligt behov – orsakerna varierar. Inhyrning av marknads-koordinator är, oavsett vad, ett flexibelt sätt att få in en ny medarbetare.

Detta innebär mindre administrativt och juridiskt ansvar än vid en anställning. Eftersom att vi är ett auktoriserat bemanningsföretag, erbjuds kollektivavtalade villkor – så att både ni och er konsult kan känna er trygga under hela uppdraget.

När ska vi rekrytera direkt?

Vid behov av en permanent tillsättning och förstärkning av ert team, är en direktrekrytering ett effektivt sätt att få in en marknadskoordinator i organisationen. Ett specialiserat rekryteringsföretag har nätverket, erfarenheten och kompetensen som krävs för att hitta och kvalificera rätt kandidater till er.

Ni sparar mycket tid jämfört med om ni hade genomfört rekryteringen själva.

Därför ska du höra av dig till oss

Vi är specialister på att tillsätta positioner inom kundservice och har hjälpt företag med detta sedan 2009. Vi har nätverket och erfarenheten av att bemanna och rekrytera kandidater till tjänster som marknadskoordinator inom flertalet olika branscher. Kontakta oss så tittar vi på ert behov och presenterar den bästa tänkbara lösningen för just ert företag!

Utbildning är en väg ut ur fattigdom

Barnkonventionen säger att alla barn ska ha rätt att gå i grundskola. Trots det är det idag över 260 miljoner barn och ungdomar i världen som inte går i skolan. De får ingen riktig chans att ta sig ur fattigdomen. Vi vill hjälpa dem och därför startade vi en stiftelse. Läs mer här