Nonviolent communication (NVC) är en kommunikationsmodell som bygger på att göra människor man möter medvetna om sina känslor och behov, snarare än att klassificera oss och andra utifrån normer som dominerar den kultur vi lever i. Vi som företag (självorganiserande tealbolag) har kommunikation som nyckelverktyg i vår organisation och behövde lära oss mer om hur NVC kan hjälpa oss att uttrycka våra känslor och behov till varandra. Häromveckan var vi därför på kurs i NVC.

Tidigare har vi inte haft en konkret modell för hur vi ska vara tydliga mot varandra med vad vi känner, behöver och önskar. Men vi har känt att det vore bra för oss som självorganiserande team att hitta en sådan modell, varför vi valde att fördjupa oss i NVC som motsvarar våra behov perfekt. Vi åkte ut till Tollare Folkhögskola i Nacka med Naima Clevenhag i två hela dagar för att lära oss mer. Och vilken kunskap vi fick! Tidigare kommunicerade vi ofta ut vad vi önskar men sällan vad vi känner och behöver. Utan den informationen är det omöjligt för någon annan att veta vad man ska erbjuda. Vi behövde lära oss att definiera känslor kopplade till behov.

I det här inlägget tänkte vi grundläggande beskriva NVC (för det är enkelt att själv börja applicera i sitt liv) för den som är nyfiken.

Grundantaganden i NVC

Innan vi började fick vi lära oss något av det viktigaste i NVC, dess grundantaganden. Ett av dem som fastande speciellt var att vi har en naturlig villighet att ge och ta emot, vilket gör att modellen fungerar så bra som den gör. För om vi bara förstår varandra så vill vi gärna hjälpa den andra att få sina behov och önskemål uppfyllda, och kommer anstränga oss för att det ska hända av fri vilja.

Övriga grundantaganden är:

  • Grunden i all kommunikation är ärlighet och mod att visa oss precis sådana som vi är
  • I en konflikt tenderar vi att blanda ihop känslor, tankar och värderingar, vilket minskar förståelsen för andra människors synsätt och känslor
  • Bakom varje aggressivitet, kritik, och avvisande beteende finns det en människa med obemötta känslor och behov
  • Äkta kommunikation förutsätter att vi i varje ögonblick är beredda att ändra vår egen ståndpunkt
  • För att kunna finna lösningar krävs att vi fått empati för våra känslor och obesvarade behov 

De fyra stegen i NVC

För att underlätta inlärningen av NVC finns en modell i fyra steg som är enkel att förhålla sig till. I modellen blir det tydligt hur man kan sänka garden och uttrycka känslor men också definiera vad man faktiskt behöver. Något som, insåg vi, man blir bättre på vartefter man tränar och ju oftare man faktiskt vågar ger sig ut och blotta strupen.

De fyra stegen ser ut såhär:

  1. Konkret observation. Till exempel skulle man kunna säga ”När jag kom till jobbet idag så var det disk i hela köket efter din kundmiddag”. Det är konkret och det kan inte bli en diskussion om sanningshalten i detta eftersom det är en observation, inte en tolkning.
  2. Känsla. Man kan till exempel säga: ”Jag blev lite ledsen eftersom jag städade köket igår”.
  3. Behov. Till exempel: ”Jag behöver att vi delar på ansvaret för disken på jobbet”.
  4. Önskemål. Till exempel: ”Kan jag be dig att du diskar efter dina kundmiddagar framöver”. Konkret, tydligt och positivt.

Alla stegen behöver finnas med för en rak och ärlig kommunaktion, men de behöver absolut inte vara i en exakt ordning.

Praktisk användning av modellen – exempel

Det första steget, observation, fick oss att höja på ögonbrynen direkt, eftersom det visade sig att vi la in tolkningar utifrån våra egna världar i var och varannan observation. Ett enkelt exempel är när man vill kommunicera till en kollega att det är irriterande att han eller hon kommer försent till möten ofta. Att säga något i stil med ”Måste du alltid vara sen?!” ger inte utrymme för speciellt bra dialog kring hur situationen ska lösas.

Att istället göra en observation och förmedla den ihop med hur man känner och vilket behov man har skapar mer medmänsklig kommunikation ”När du kommer in när våra möten redan har börjat (observation) så känner jag mig irriterad (känsla) för jag har ett behov av effektivitet (behov)” eller ”När du kommer in när våra möten redan har börjat (observation) så känner jag mig ledsen (känsla) för jag har ett behov av respekt (behov)”.

Nu leder detta ofta till någon typ av dialog eller förklaring kring varför man är sen till mötet, och utefter det kan man tillsammans enas om en lösning. ”Jag skulle önska att du hörde av dig per sms innan mötet och berättade att du kommer att bli sen” skulle kunna vara en lösning.

NVC bra konflikthanteringsverktyg

När vi upplever att vi blir hotade eller kränkta, exempelvis genom en konflikt, har vi lätt att gå igång känslomässigt och då också kommunicera på ett mindre tydligt sätt. Vi tenderar också att, lite ocharmigt, påstå saker om den andres beteende och direkt lägga in tolkningar i situationer ”Du är alltid så taskig mot mig” eller ”Skulle du någon gång kunna hjälpa mig att hålla ordning på kontoret??”. Båda dom meningarna innehåller någon form av direkt eller indirekt anklagelse, men det är svårt för personen att förstå exakt vad det gäller. Behovet och önskemålet är inte helt uttalat. Dessutom leder den typen av anklagelser ofta till att diskussionen blommar upp till en konflikt.

Genom att istället använda sig av de fyra stegen i kommunikationsmodellen så avväpnar man situationen genom att fokusera på faktiska känslor och behov, och på så sätt kan man också hitta en lösning enklare. Genom NVC fokuserar man på tre aspekter av kommunikation: själv-empati, definierad som en djup och inkännande medvetenhet av ens egen inre upplevelse, empati, definierad som att lyssna till någon annan med djup medkänsla, och ärligt själv-uttryck, definierad som autentiskt uttryckande av sig själv på ett sätt som troligen inspirerar medkänsla hos andra.

Skapat av Marshall Rosenberg

NVC är skapat av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg, men Rosenberg menar att det inte finns något egentligt nytt i hans modell. Han bara samlade ihop kunskap som varit känd i århundraden och vill genom sin modell påminna om vad människor redan vet, och hjälpa dem att leva i harmoni med varandra. Ett ganska fint syfte tycker vi. Och hoppas att det lever vidare genom oss och alla andra världen över som idag använder NVC som kommunikationsmodell i alla typer av relationer och situationer. 

Efter det här inlägget kan ni säkert känna av att hela grunden i NVC är att få kontakt med varandra. Utan kontakt är det bara ord som swishar förbi varandra utan mening. Hur vi uppnår kontakt? Ja, det ändras från situation till situation. Den här modellen är ett sätt, men det finns också många andra sätt att skapa kontakt. Och glöm inte: får ni ingen kontakt genom NVC – då är det inte en bra stund att använda kommunikationsmodellen just nu. Men för oss tror vi att detta kan hjälpa oss att kommunicera med varandra på ett äkta och kontaktskapande sätt.

Relaterade inlägg