Norsktalande kundtjänstmedarbetare

Söker ni en norsktalande kundtjänstmedarbetare?

Kundtjänstavdelningen är viktig – ert ansikte utåt. Att ha personer på plats som talar det språk som kunderna talar ger ett extra professionellt intryck. Om ni behöver en kundtjänstmedarbetare som talar ett av de nordiska språken så har vi kompetensen och kandidatkontakten för att hjälpa er. Hör gärna av er till oss så hjälper vi er att hitta den lösning som täcker ert behov bäst.

Skulle det passa bäst att hyra in norsktalande kundtjänstmedarbetare?

Våra kunder väljer ofta att hyra in personal till kundtjänstavdelningen på grund av det uppstått ett tidsbestämt behov, och inte sällan vill de ha någon som kan tala samma språk som deras kunder eller konsumenter. Inhyrning av en kundtjänstmedarbetare som talar norska är ett flexibelt sätt att stärka teamet och möta upp era kunders efterfrågan.

Fördelarna jämfört med att anställa är att det är ett mindre administrativt och juridiskt ansvar. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som erbjuder kollektivavtalade villkor. Detta ger trygghet under hela uppdraget för både er och er konsult.

När du behöver anställa en norsktalande kundtjänstmedarbetare

När du vet att det är en permanent tillsättning av kundtjänstmedarbetare du vill göra är det bra att anlita ett specialiserat rekryteringsföretag som har kompetensen inom det specifika området; kundtjänstmedarbetare. Vi har dessutom specialistkunskap inom att hitta kundtjänstmedarbetare som talar nordiska språk.

Att anlita oss hjälper er att spara oerhört mycket tid genom att ni slipper skriva en intresseväckande annons, kartlägga kandidatmarknaden via olika databaser, göra urval, initiera kontakt, intervjua, kompetenssäkra och utföra referenstagningar.

Vi hjälper er

Vi är expert på tillsättning av positioner inom flerspråkig kundservice. Här finns nätverket och erfarenheten av rekrytering och bemanning av tjänster inom kundsupport i flera olika branscher. Vår erfarenhet sträcker sig tillbaka till 2009. Kontakta oss så löser vi ert behov och presenterar den bästa lösningen för just ert företag.

Vi möjliggör att fler barn får chans till utbildning

Barnkonventionen säger att alla barn ska ha rätt att gå i grundskola. Trots det går över 260 miljoner barn och ungdomar världen i världen ej i skolan, och får ingen riktig chans att ta sig ur fattigdomen. För att hjälpa dem startade vi en stiftelse. Vi samarbetar med eldsjälar på plats, vilket säkerställer att pengarna går till ändamålet och inget annat. Läs mer på heartworkingfoundation.org om vårt arbete.