Orderadministratör / Orderhantering

Är du intresserad av att rekrytera eller hyra in en orderadministratör?

Vid inhyrning av orderadministratör och personal för orderhantering finns det två alternativ för dig som företag. Det ena är att rekrytera en orderadministratör direkt. Det andra är att hyra in en person till tjänsten tillfälligt. Vilket alternativ som är bäst för dig kommer att visa sig efter att du har besvarat flera frågor från oss. Vår erfarenhet som expert inom rekrytering och bemanning gör oss lämpade att hjälpa er ta fram den bästa lösningen för er. Tillsammans med er.

Tillfälligt behov av orderadministratör

Behöver personal gå på föräldraledighet, eller har ni en tillfällig arbetsbörda? Dessa är ett par vanliga orsaker till att ett tidsbestämt uppdrag kan vara relevant och intressant – framförallt då det är mindre administrativt och juridiskt ansvar än vid en vanlig anställning.

Både ni och er konsult kan känna sig trygga om ni anlitar oss, då vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som erbjuder schyssta villkor.

Permanent behov av orderadministratör

Om ni känner er säkra på att det är en permanent tillsättning som behövs, hjälper vi med detta också. Direktrekrytering ett effektivt sätt att få in rätt orderahanterare. Nätverket, erfarenheten och kompetensen som krävs för att hitta och kvalificera rätt kandidater finns hos ett kompetent företag inom rekrytering.

Det är mycket jobb med att skriva annons, leta lämpliga kandidater i olika databaser, göra urval, genomföra intervjuer och slutligen kompetenssäkra. Detta jobbet slipper ni om ni anlitar oss istället.

Kontakta en expert

Vi är experter. Sedan 2009 har vi hjälpt företag att tillsätta orderadministratör och andra liknande uppdrag inom flera olika branscher. Vi kan hjälpa er med. Ta kontakt, så hjälper vi er att hitta den bästa lösningen för just ert företag.

Arbete från hjärtat

Syftet med vår stiftelse är att bygga och utveckla skolor och skolverksamheter i utsatta områden, så att fler av världens barn får gå i skolan. Vi samarbetar med eldsjälar som opererar nere på plats på ”gräsrotsnivå” där pengarna går till ändamålet och inget annat. Läs mer på heartworkingfoundation.org