Redovisningsassistent

Behöver ni hyra in eller rekrytera en redovisningsassistent?

I vissa fall är det bäst att rekrytera en redovisningsassistent direkt, i andra fall är det bättre att hyra in en assistent. Det är flera frågor ni behöver ställa er för att komma fram till vilket alternativ som är bäst. Med vår specialiserade erfarenhet och kompetens inom bemanning och rekrytering hjälper vi er att reda ut frågorna och komma fram till vilken lösning som täcker ert behov bäst.

Vid rekrytering av redovisningsassistent

Om ni är säkra på att det behövs en permanent förstärkning av ert team, är en direktrekrytering en effektiv lösning. Få in rätt redovisningsassistent med lockande annons, rätt kartläggning, intervjuer och kompetenssäkring samt referenstagning.

Om ni anlitar ett specialiserat rekryteringsföretag sparar ni mycket tid. Ett sådant företag har nätverket, erfarenheten och kompetensen. Det hjälper er att hitta och kvalificera rätt kandidater till ekonomiavdelningen.

Vid inhyrning av redovisningsassistent

Vid tidsbestämda uppdrag händer det ofta att våra kunder vill hyra in personal. Föräldraledighet eller stundande arbetstopp – oavsett vilken anledning ger inhyrning av en redovisningsassistent flexibilitet. Denna lösning ger mindre administration och ansvar jämfört med en anställning.

Då vi är ett auktoriserat bemanningsföretag, erbjuder vi humana och konkreta villkor för er och konsulten, så att ni kan känna er trygga under hela uppdraget.

Ta hjälp av en specialist

Vi är sedan 2009 specialister på att tillsätta positioner som redovisningsassistent inom flertalet olika branscher och hos olika stora företag. Vi har gedigen erfarenhet av att bemanna och rekrytera tjänster. Ta därför kontakt redan i dag, så hjälper vi er att besvara frågor och utröna vilket ert behov är, och vilken lösning som är bäst för er!

Vi satsar på barn

Enligt barnkonventionen har alla barn rätten att gå i grundskola. Detta till trots går över 260 miljoner barn och ungdomar världen i världen inte i skolan. De ges ingen chans att ta sig ur fattigdomen. Vi vill ge dem hjälp. För att göra det startade vi en stiftelse. Läs mer här