Redovisningsekonom

Har ni behov av att hyra in eller rekrytera en redovisningsekonom?

I vissa fall är det bäst att rekrytera en redovisningsekonom direkt, i andra fall är det bättre att hyra in en resurs till er ekonomiavdelning. Det är flera frågor ni behöver ställa er för att komma fram till vilket alternativ som är bäst. Med vår specialiserade erfarenhet och kompetens inom bemanning och rekrytering hjälper vi er att reda ut frågorna och komma fram till vilken lösning som täcker ert behov bäst.

Därför hyr våra kunder in redovisningsekonom

När våra kunder väljer  att hyra in redovisningsekonomer till sin ekonomiavdelning är det ofta på grund av ett tidsbestämt uppdrag. Behovet kan uppstå av att någon på avdelningen ska på föräldraledighet, eller på grund av en väntande tillfällig arbetsbörda. Oavsett vilken anledning som ligger bakom, är inhyrning av en redovisningskonsult en flexibel lösning på behovet.

Ni får in en ny medarbetare i organisationen, med mindre administrativt ansvar än vid en anställning. Ett auktoriserat bemanningsföretag som vi erbjuder schyssta och regelrätta villkor. Både ni och er konsult ska kunna känna sig trygga under hela projektets gång.

Om det är en permanent lösning ni behöver

Permanent tillsättning – rekrytering – kräver mer tid än en inhyrning. Det ska skrivas en intresseväckande annons, letas kandidater i olika databaser, kallas till intervju och genomföra dem, samt välja den rätta personen efter att referenser kollats.

Ni som företag kan spara tid genom att anlita ett specialiserat rekryteringsföretag som sköter detta åt er. Ett sådant företag är väl lämpat att hitta rätt redovisningsekonom. Det stora nätverket, den långa erfarenheten och kompetensen är triss i ess i detta fall.

Ta hjälp av en specialist

Vi är sedan 2009 specialister på att tillsätta positioner som redovisningsekonom inom flertalet olika branscher och hos olika stora företag. Vi har gedigen erfarenhet av att bemanna och rekrytera tjänster. Ta därför kontakt redan i dag, så hjälper vi er att besvara frågor och utröna vilket ert behov är, och vilken lösning som är bäst för er!

Vi hjärta barn

Barnkonventionen säger att alla barn ska ha rätt att gå i grundskola. Trots det går över 260 miljoner barn och ungdomar världen i världen inte i skolan. De får ingen riktig chans att ta sig ur fattigdomen. Vi vill hjälpa dem. Därför startade vi en stiftelse. Läs mer här