Behöver ni rekrytera en Interim Business Controller?

Att hitta rätt kompetens för att få fram rätt beslutsunderlag för ledningen kan vara en utmaning. En Business Controllers kunskap och erfarenhet är ovärderlig när det gäller att fatta välgrundade beslut baserade på finansiella data och prognoser. Heros rekryteringsexperter står alltid redo att kvalitetssäkra rätt konsult för ett interimuppdrag, oavsett längd, erfarenhetskrav och geografiskt område.

Rekrytering & konsulter

Hero hjälper till att rekrytera en kvalificerad och tillfällig Interim Business Controller


En Business Controller anlitas för att hjälpa företag med de finansiella strategierna, analyser och rapporteringar. Dessa uppdrag kan vara av varierande längd, beroende på företagets behov och förutsättningar. Här på Hero använder vi unika rekryteringslösningar för att ta fram en person som har rätt kompetens och egenskaper för det tidsbegränsade uppdraget, oavsett hur långt det sträcker sig.

Vi tar hand om alla utmaningarna ni kan stå inför när ni behöver rekrytera en Business Controller. Oavsett om ni önskar tillsätta en tillfällig Business Controller på grund av sjukskrivning, föräldraledighet eller för att hitta rätt kompetens innan ni tar det slutgiltiga steget att anställa, så ser vi på Hero till att uppfylla era önskemål på vägen mot rätt kandidat. Vi uppdaterar löpande vår kandidatdatabas och ser till att upprätthålla vårt goda rykte för att säkerställa att ni blir nöjda med valet.

Kontakta oss idag!

Behöver ni rekrytera en Business Controller som konsult för ett interimuppdrag, för att ta itu med specifika strategiska utmaningar eller för att förstärka verksamhetens affärsstöd under en övergångsperiod – tveka inte att kontakta Hero. Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra rekryteringstjänster och hur vi kan hjälpa ert företag att nå sina mål.

Några kunder som skapat magi med oss: