Rekrytering

Skriver på tangentbord

Varför anlita ett rekryteringsföretag?

Att som rekryterande chef genomföra en rekryteringsprocess själv kräver ofta tid, erfarenhet och nätverk för att resultatet ska bli bra. Det är just bristen på någon eller flera av dessa aspekter som gör att det blir effektivare att utnyttja ett rekryteringsföretags styrkor. Se bara till att ni samarbetar med rätt rekryteringsbolag som gör allt för att förstå just er verksamhet. Vi har sedan 2009 rekryterat till nära tusen uppdrag inom områdena administration, ekonomi och kundservice. Vi är därmed väldigt kompetenta.

Så jobbar vi

Kravprofilsmöte

Kravprofil för tjänsten skapas. Ni träffar vår rekryteringskonsult, som lär känna er som företag och ert behov. Vilka kompetenser och erfarenheter som är centrala är en viktig frågeställning. Detta möte lägger grunden för hela rekryteringsprocessen och är därför väldigt viktigt.

Kartläggning

Kandidatmarknaden kartläggs och kandidater identifieras med ett riktigt detektivarbete. Vi använder LinkedIns mest avancerade sökverktyg som ger fina möjligheter att hitta de mest relevanta och intressanta kandidaterna. Som komplement annonserar vi tjänsten på de största kanalerna för jobbsök.

Intervjudags med intressanta profiler

Relevanta kandidater kallas på kompetensbaserad intervju. Vanligen intervjuas 5-7 kandidater per tjäns. De 3-5 bäst lämpade kandidaterna och presenteras av oss, där det tydligt motiverar på vilka styrkor och egenskaper respektive kandidat har.

Vi väljer kandidat

Vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten avgörs, och vi tar hens referenser. Vi vägleder er med vår erfarenhet, i er beslutsprocess. I detta håller vi en konsultativ approach.

Återkommande kontakt

Vi kontaktar er en månad efter att kandidaten har börjat sitt nya äventyr för att höra hur det går.  

Att anlita Hero för att rekrytera er nya medarbetare är effektivt

Sedan 2009 har vi bemannat och rekryterat närmare tusen uppdrag inom ekonomi, administration och kundservice. Ni kan känna er trygga. Vi identifierar er nya medarbetare med väl beprövade metoder. Vill du komma i kontakt med oss för att få rådgivning och mer information om hur ett eventuellt samarbete skulle gå till? Hör av dig till oss på info@hero.se eller 08-410 22 670 så hjälper vi dig att reda ut dina frågor!

 

Arbete från hjärtat

Syftet med vår stiftelse är att bygga och utveckla skolor och skolverksamheter i utsatta områden, så att fler av världens barn får gå i skolan. Vi samarbetar med eldsjälar som opererar nere på plats på ”gräsrotsnivå” där pengarna går till ändamålet och inget annat. läs mer på heartworkingfoundation.org