Säljassistent

Söker ni en säljassistent?

I vissa fall är det bäst att rekrytera en säljassistent direkt, men inte alltid.  Ibland är det bättre att hyra in en medarbetare till er order/säljavdelning. Med vår specialiserade erfarenhet och kompetens inom bemanning och rekrytering hjälper vi er att utreda ert behov och komma fram till den bästa lösningen för er.

När ni ska hyra in säljassistent

Det kan handla om att någon på er avdelning skall gå på föräldraledighet. Det kan uppstå ett tillfälligt behov vid en arbetstopp. Våra kunder väljer ofta att hyra in tillfällig personal på grund av ett tidsbestämt uppdrag. Oavsett vilken anledning – inhyrning av säljassistent är ett flexibelt sätt att få in en ny medarbetare på, med mindre administrativt och juridiskt ansvar än vid en anställning. Som auktoriserat bemanningsföretag erbjuder vi både er och konulten kollektivavtalade villkor som gör att båda kan känna sig trygga, hela uppdraget.

När ni ska rekrytera säljassistent

Ett specialiserat rekryteringsföretag inom administration har bra nätverk, behövlig erfarenhet och fördjupad kompetens. Ovärderliga verktyg om det är en permanent tillsättning och förstärkning av ert team ni eftersträvar. En direktrekrytering är ett effektivt sätt att få in en säljassistent på.

Tänk på att ni sparar oerhört mycket tid som ni annars hade behövt lägga på rekryteringen. Här är några exempel: skriva en bra annons, leta kandidater i olika databaser, urval, få tag på de utvalda för intervju, intervjua, kompetenssäkra och göra referenstagningar.

Därför är vi ett bra val

Vi har nätverket och erfarenheten av att bemanna och rekrytera säljassistenter inom flertalet olika branscher. Vi har sedan 2009 varit specialister på att tillsätta positioner inom administrativa tjänster som säljassistent. Kontakta oss så undersöker vi behovet och presenterar den bästa lösningen för just er!

För en bättre värld

Det var tidigt en självklarhet för oss att ta vårt samhällsansvar som företag. Vi startade stiftelsen heartworkingfoundation.org. Syftet med stiftelsen är att bidra till att fler av världens barn och ungdomar ska få en riktig skolgång, och ta sig ur fattigdom.