Säljkoordinator

Är ni i behov av att rekrytera eller hyra in en säljkoordinator?

I en del fall är det bäst att rekrytera en säljkoordinator direkt, i andra fall är det ett bättre val att hyra in en koordinator till er order-/säljavdelning. Vilket är då bäst? Flera frågor behöver ställas för att veta vad som löser ert behov bäst. Med vår specialerfarenhet och kompetens inom bemanning och rekrytering hjälper vi er att reda ut frågorna. I samverkan kommer vi fram till vilken lösning som är bäst.

Flexibelt med inhyrning...

Våra kunder väljer ofta att hyra in säljkoordinator om det uppstått ett tidsbestämt uppdrag. Det kan handla om att personal skall gå på föräldraledighet eller på grund av att ett tillfälligt behov uppstått.

Inhyrning av en säljkoordinator är ett flexibelt sätt att få in en medarbetare på, vilket visar sig i minskad administration och juridiskt ansvar jämfört med vad en anställning innebär. Som auktoriserat bemanningsföretag erbjuder vi kollektivavtalade villkor – så att både ni och er konsult kan känna er trygga.

...men ibland är direktrekrytering av säljkoordinator bättre

Vid en permanent tillsättning är direktrekrytering ett effektivt sätt att få in rätt kompetens till organisationen.Som rekryteringsföretag inom kundservice och administrativa tjänster har vi nätverket, erfarenheten och kompetensen som krävs. Vi hittar rätt kandidater till kundservice-orienterade och administrativa tjänster.

Ni sparar oerhört mycket tid som ni annars hade behövt lägga på rekryteringen. Det här slipper ni: skriva en intresseväckande annons, kartlägga kandidatmarknaden, urvalsprocess, tagande av kontakt, intervjua, kompetenssäkra och utföra referenstagningar.

Vi reder ut frågetecknen

Vi är specialister på att tillsätta positioner inom kundservice & administrativa tjänster, med erfarenhet sedan 2009. Vi har därmed nätverket och erfarenheten som krävs för att bemanna och rekrytera funktionen som säljkoordinator. Ta kontakt med oss så tar vi fram den bästa lösningen för just er!

För en bättre värld

Det var tidigt en självklarhet för oss att ta vårt samhällsansvar som företag. Vi startade stiftelsen heartworkingfoundation.org. Syftet med stiftelsen är att bidra till att fler av världens barn och ungdomar ska få en riktig skolgång, och ta sig ur fattigdom.