Rekrytera eller hyra in Supply Chain Coordinator

Har ni behov av att hyra in eller rekrytera en Supply Chain Coordinator?

I vissa fall är det bäst att rekrytera en Supply Chain Coordinator direkt, i andra fall är det bättre att hyra in en koordinator. Det är flera frågor ni behöver ställa er för att komma fram till vilket alternativ som är bäst. Med vår specialiserade erfarenhet och kompetens inom bemanning och rekrytering hjälper vi er att reda ut frågorna och komma fram till vilken lösning som täcker ert behov bäst.

Supply Cain Coordinator på temporär basis, med bibehållen trygghet

Företag väljer ofta att hyra in personal till Supply Chain på grund av ett tidsbestämt uppdrag. Föräldraledig personal, temporärt hög arbetsbelastning eller sjukdom – ja, det finns flera anledningar. Inhyrning av en Supply Chain Coordinator ger, oavsett vad, ett flexibelt sätt att få in nya medarbetare på. Fördel: Inhyrning av Supply Chain Coordinator har inte samma administrativa och juridiska ansvar som en anställning innebär.

Trygghet är dock ändå något som vill bibehållas, och det löser vi. Genom att vi är ett auktoriserat bemanningsföretag erbjuds kollektivavtalade villkor, något som både du och din konsult vinner på.

Supply Chain Coordinator på permanent basis

När frågeställningen har visat på ett behov av permanent anställning av Supply Chain Coordinator är direktrekrytering en bra lösning. Få in rätt kompetens till avdelningen genom att anlita ett specialiserat rekryteringsföretag inom ekonomi & administrativa tjänster.  Nätverket, erfarenheten och kompetensen som krävs – allt finns här. Utan dessa viktiga delar blir det svårt att hitta och kvalificera rätt kandidater till Supply Chain-teamet.

Ni sparar dessutom oerhört mycket tid! Underskatta inte tiden det tar att skriva en intresseväckande annons, leta kandidater via olika databaser, välja ut, ta kontakt, göra intervjuer, och utföra kolla referenser.

Varför anlita oss?

Hero är specialister på att tillsätta positioner inom administration och HR. Företaget har funnits sedan 2009. Vi är mycket kompetenta vad gäller bemanning och rekrytering inom olika branscher. Kontakta oss om du behöver hjälp, så tar vi fram den bästa lösningen åt dig.

Samhällsansvar

Över 260 miljoner barn och ungdomar världen i världen inte i skolan. Detta stämmer inte med barnkonventionen, som säger att alla barn har rätt att gå i skolan. De här barnen får ingen chans att ta sig ur fattigdomen. För att hjälpa dem startade vi en stiftelse:

Heartworking Foundation (läs mer på heartworkingfoundation.org).

Stiftelsens syfte är att möjliggöra att fler av världens fattiga barn / ungdomar kan gå i skolan. Pengarna från stiftelsen går oavkortat hit. Läs mer på heartworkingfoundation.org om vårt viktiga arbete, som är ett litet bidrag för en jämlikare värld, och barns och ungdomars rätt till utbildning.