Att leva inifrån och ut – TEAL – Del 2

”De mest intressanta genombrotten på 2000-talet kommer inte att ske till följd av teknologi, utan till följd av en vidgad föreställning om vad det innebär att vara människa” John Naisbitt Teal handlar om mer än en organisationsform. Det handlar om att våga vara sig själv som människa fullt ut. Att förstå sina beteenden, förstå att…