VD-assistent

Hur gör jag som vill rekrytera eller hyra in en VD-assistent?

Har du behov av att få in en VD-assistent i din organisation? Då är frågan om du ska rekrytera en permanent VD-assistent direkt, eller om det är bättre att hyra in en assistent till ert företag. Genom att besvara ett flertal frågor framgår det snart vilket ditt behov är. Vi är specialiserade på rekrytering och inhyrning och kan hjälpa er som företag att besätta tjänsten.

Direktrekrytering: Hitta rätt kompetens samtidigt som du sparar tid

Permanent tillsättning och förstärkning av er organisation via direktrekrytering är ett effektivt sätt att få in en VD-assistent. Men hur får man tag på kompetent personal? Svaret är att det krävs en hel del jobb med allt från annonsering till urval, intervjuer och kontroll av referenser. Och detta kräver självklart en avsevärd mängd tid.

Tid som du som företag kan lägga på annat – om du tar hjälp av ett specialiserat rekryteringsföretag inom administration. För ett sådant har nätverket, erfarenheten och kompetensen som krävs. Försäkra dig på detta sätt att hitta rätt kandidater till administrativa och stöttande funktioner.

Inhyrning: En tillfällig VD-assistent för ett tillfälligt behov

Föräldraledigt, långledigt, tillfälligt hög orderingång. Där är några vanliga anledningar till att våra kunder väljer att hyra in personal tillfälligt. Oavsett vilken din anledning är kan vi hjälpa dig att hyra in en VD-assistent under en period.

Det här är ett alternativ som innebär mindre administrativ och juridisk börda, jämfört med en anställning. Vi kan ändå erbjuda ett bra tryggt uppdrag för dig och din konsult, genom villkor som förhandlats fram via kollektivavtal.

Därför ska du anlita oss

Vi har hjälpt företag att rekrytera inom ett flertal branscher sedan starten 2009. Här finns ett stort nätverk, spetskompetens och erfarenhet. Låt oss hjälpa dig att hitta din nya VD-assistent. Kontakta oss redan i dag!

Arbete från hjärtat

Syftet med vår stiftelse är att bygga och utveckla skolor och skolverksamheter i utsatta områden, så att fler av världens barn får gå i skolan. Vi samarbetar med eldsjälar som opererar nere på plats på ”gräsrotsnivå” där pengarna går till ändamålet och inget annat. Läs mer på heartworkingfoundation.org