Workshop - Onboarding

GE DINA NYANSTÄLLDA DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINGARNA - SKAPA EN VÄRDEFULL ONBOARDINGSPROCESS!

Den här workshopen riktar sig till företag och ledare som har en utmaning med hög personalomsättning, alternativt en alldeles för lång startsträcka med ny personal. Vi jobbar praktiskt med att skapa en värdefull onboardingprocess för att minska personaltapp och öka produktionsnivån.

Vi kartlägger vad man behöver kunna för att komma igång i sin roll på ett effektivt sätt och vilka man ska träffa under sina första veckor för att få en förståelse av företaget, organisationen, kulturen, värderingarna osv. Vi skapar checklistor, aktivitetsplaner och sätter ägare på aktiviteter som kan användas återkommande för att ta hand om ny personal.

Genom att säkerställa en professionell onboardingprocess kommer ni som företag att uppfattas som en modern och seriös arbetsgivare som är mån om era nyanställdas trivsel, prestation och välmående. Era medarbetare kommer prata positivt om sin upplevelse till sin omgivning, prestera bättre och stanna längre hos er!

Hör av dig till oss på radgivning@hero.se eller 08-410 22 670 så hjälper vi dig!

Samhällsansvar

Det var tidigt en självklarhet för oss att ta vårt samhällsansvar som företag. Det räckte helt enkelt inte att bara arbeta med affärer. Därför startade medarbetarna på Hero stiftelsen Heartworking Foundation (läs mer på heartworkingfoundation.org). Syftet med stiftelsen är att fler av världens fattiga barn och ungdomar ska få gå i skolan.