Workshop - Rollbeskrivningar

ROLLBESKRIVNINGAR – LEDARENS OCH MEDARBETARENS KOMPASS!

Den här workshopen riktar sig till ledare som vill ge sina medarbetare rätt verktyg för att kunna prestera bättre, bidra till organisationens resultat och viktigast av allt – må bra på jobbet!

Genom att skapa tydliga rollbeskrivningar så ger du ditt team fantastiska förutsättningar till att göra ett bra jobb. En rollbeskrivning förtydligar vad en medarbetare ska göra, vilka förväntningar som finns på bland annat genomförande, inställning och självständighet. I en rollbeskrivning förtydligar vi mål, mandat och utvecklingspotential.

Som ledare fungerar rollbeskrivningen som ett styrdokument som ger dig struktur, tydlighet, mätbarhet och mötesunderlag.

En rollbeskrivning kan även användars när:

  • Ditt team behöver tydlighet i vad de ska arbeta med
  • Du som ledare behöver verktyg för avstämning och uppföljning
  • Ni ska sätta individuella utvecklingsmål
  • Ni behöver kompetenskartlägga ett team
  • Ni ska rekrytera
  • Du ska introducera en nyanställd
  • Du behöver stämma av att du jobbar med rätt saker
  • Underlag för lönesättning

En rollbeskrivning är helt enkelt en viktig nyckel till framgång och fokus för varje enskild person i ditt team. 

Hör av dig till oss på radgivning@hero.se eller 08-410 22 670 så hjälper vi dig!

Samhällsansvar

Det var tidigt en självklarhet för oss att ta vårt samhällsansvar som företag. Det räckte helt enkelt inte att bara arbeta med affärer. Därför startade medarbetarna på Hero stiftelsen Heartworking Foundation (läs mer på heartworkingfoundation.org). Syftet med stiftelsen är att fler av världens fattiga barn och ungdomar ska få gå i skolan.