Vi på Hero är just nu väldigt inne på spåret att skapa en lärande organisation. De senaste månaderna har vi arbetat fram strategier och planer för hur vi tillsammans på ett proaktivt sätt kan öka kompetensen internt. Det ska vara roligt, är ledordet. Sweden HR Group har skrivit en artikel på ämnet (läs den här) hur man kan öka kompetensen internt genom up-skill och re-skill hos befintliga medarbetare. Det handlar alltså om att systematiskt och proaktivt utveckla och uppdatera kompetensen internt. Att säkra rätt kompetens imorgon kräver en strategi och målinriktat bygge av organisatorisk förmåga, skriver Sweden HR Group.

De har ringat in tre områden för hur man kan skapa en lärande organisation, som väldigt exakt stämmer överens med de områden vi själva jobbar utefter.

1. Etablera en lärande-kultur

Att etablera en lärande-kultur handlar om att skapa kontinuerligt lärande för medarbetarna. De organisationer som ligger i framkant här skapar ett klimat där medarbetare vågar testa nytt och experimentera. Här ligger fokus lika mycket på att premiera ett beteende som skapar lärande som på själva kunskapen i sig dvs. det är lika viktigt att man letar efter kunskap, som att faktiskt ta till sig kunskapen.

Hur vi gjort: Vi på Hero viger en timme i veckan av vår arbetstid till enbart lärande. Då får man göra precis vad man vill som man känner kan öka kompetensen inom ett område som såklart är kopplat till vår verksamhet. Det kan vara allt ifrån att lyssna på en spännande intervju i en podd, delta i ett webinar, läsa en bok, läsa artiklar online… eller vad som passar en själv och hur man bäst tar till sig kunskap.

2. Dela kunskapen med varandra

Att lära handlar om fler saker än att gå en kurs. Mer spännande kan vara att lyckas integrera lärandet i den dagliga verksamheten och använda de resurser som redan finns.

Hur vi gjort: För oss har detta inneburit att vi en gång per månad har en kunskapsfrukost där en medarbetare håller i frukost och kunskapsdelning under en timme. Det möjliggör att alla får chans att både dela med sig av kunskap inom något område man har extra expertis inom, och att kunskapen på ett naturligt sätt kan tas emot av kunskapstörstande kollegor.

3. Digitalisera mera!

Skapa en grupp i ett digitalt forum där ni kan dela med er av kunskap och spaningar med varandra. Lärande handlar minst lika mycket om att dela som att få. De organisationer som har medarbetare som är aktiva och själva initierar att skaffa sig och dela med sig av kunskap har ett försprång. Tänk på att skapa en tydlig koppling till verksamhetens kompetensbehov för att kvalitetssäkra urvalet tillsammans med medarbetarna.

Hur vi gjort: Vi på Hero har skapat en kanal på Linkedin där vi internt kan dela med oss av artiklar, kurser, webinar och andra spännande saker vi kommer över. Det gör att vi har en bank av kunskap kopplat till vårt fokusområde HR som alla kan botanisera i. Finns det några minuter över på tunnelbanan är det enkelt att gå in och få sig en överblick över alla goa delningar ens kollegor gjort.

Tack Sweden HR Group för en spännande artikel, kul att den låg så i linje med hur vi själva byggt upp en lärande organisation som vi också tror är framtidens sätt att lära. Kunskap idag går snabbt och det som var aktuellt och relevant igår kanske inte är det idag. Information blir snabbt utdaterad. Därav är det systematiska och strategiska i en lärande organisation ett väl investerat sätt att hålla organisationen up-to-date med den kunskap som behövs för att ta sig an framtiden. 

Relaterade inlägg