Anlita oss!

Headhunting och search är en del av vårt DNA, och ingår alltid oavsett vilken roll ni önskar tillsätta. Vårt rekryteringsteam har ett specialiserat öga för att hitta precis rätt kompetens, och att se vilken kandidat som passar i vilken organisation. För oss är det att skapa långsiktighet i anställningen.

Ett bredare perspektiv

Bemanning & Rekrytering

Rekrytering handlar om så mycket mer än rekrytering. Det handlar om ett samarbete och partnerskap kring din organisations målsättningar och om vägen dit med hjälp av rätt kompetens och mindset. Vi lyssnar in er djupa kunskap om er organisation, ert ”why” och era mål, och kopplar ihop den med vår specialistkompetens inom attraktion och rekrytering. Vi jobbar med hela hjärtat för att skapa långsiktighet för både människor och affärsrelationer. På så sätt stärker vi er kortsiktigt i rekryteringen och långsiktigt i ert Employer Brand.

Vi hittar kompetensen din organsiation behöver

Vi hittar kompetensen ni behöver

Vad letar ni efter?

Vi startar varje uppdrag med ett möte där du träffar kundsvarig tillsammans med två representanter från vårt leveransteam. När du har berättat för oss vad din organisation letar efter för kompetens hos er nya medarbetare så startar vårt uppdrag. Då skapar vi an annons baserat på den kravprofil vi tillsammans kommit överens om mer er. Så snart annonsen är uppe påbörjar vi parallellt det som är vår stora specialistkompetens: search. Vi söker även upp kandidaterna på marknaden som inte aktivt letar efter ett nytt jobb, men som är en perfekt match för vad just ni söker efter. 

Rätt förutsättningar

Kontinuerlig dialog

Vi vill vara din partner för rekrytering. Vi hjälper dig att attrahera och rekrytera personal inom ekonomi, kundservice, HR, administration, supply chain, marknad och försäljning. Kvaliteten på search, vår förmåga att skräddarsy processer och att vara transparent rådgivande mot både kunder och kandidater är kärnan i vårt arbete. Genom att arbeta i team från starten av varje projekt och hela vägen i mål, säkerställer vi att rekryteringsprocessen alltid håller högsta kvalitet och effektivitet. Vi jobbar med kompetensbaserad rekrytering där kompetenserna som eftersöks i rollen är vägledande för val av kandidatprofiler. Detta gör rekryteringen både målinriktad och fördomsfri och leder till långsiktigt hållbara matchningar.

two females with computer

Rätt förutsättningar

Kontinuerlig dialog

Vi vill vara din partner för rekrytering. Vi hjälper dig att attrahera och rekrytera personal inom ekonomi, kundservice, HR, administration, supply chain, marknad och försäljning. Kvaliteten på search, vår förmåga att skräddarsy processer och att vara transparent rådgivande mot både kunder och kandidater är kärnan i vårt arbete. Genom att arbeta i team från starten av varje projekt och hela vägen i mål, säkerställer vi att rekryteringsprocessen alltid håller högsta kvalitet och effektivitet. Vi jobbar med kompetensbaserad rekrytering där kompetenserna som eftersöks i rollen är vägledande för val av kandidatprofiler. Detta gör rekryteringen både målinriktad och fördomsfri och leder till långsiktigt hållbara matchningar.

two females with computer

En del av något större

Kvalitativ search är koncernens spetskompetens

Hero är en strategisk partner för attraktion och rekrytering, med specialistinriktning på generalister. I koncernen ingår också Closers AB med fokus på specialiserad rekrytering av säljare och säljchefer samt interimslösningar. Gruppens starkaste fokus och kompetens ligger inom kvalitativ search och uppsökande rekryteringskunskap. Hero startades 2009 och har sedan start tillsatt tiotusentals tjänster inom generalistrekrytering. 

En del av något större

Kvalitativ search är koncernens spetskompetens

Hero är en strategisk partner för attraktion och rekrytering, med specialistinriktning på generalister. I koncernen ingår också Closers AB med fokus på specialiserad rekrytering av säljare och säljchefer samt interimslösningar. Gruppens starkaste fokus och kompetens ligger inom kvalitativ search och uppsökande rekryteringskunskap. Hero startades 2009 och har sedan start tillsatt tiotusentals tjänster inom generalistrekrytering. 

Hur ser processen ut?

Så lyckas vi med din rekrytering:

Symbol one

Kravprofil

Vi inleder processen med att sätta upp en kravprofil för tjänsten genom att ni träffar vår rekryterande konsultchef som håller i kravprofilsmötet. Konsultchefen fokus är att lära känna er som företag och förstå vilka kompetenser och erfarenheter som är centrala för att er nya medarbetare skall lyckas i rollen. En tydlig bild av ert behov ger oss förutsättningar att skapa en skarp kravprofil som vi kan använda som grund genom hela rekryteringsprocessen. Det här är ett mycket viktigt möte som lägger grunden och den röda tråden för rekryteringsarbetet, kommunikationslösningen för målgruppen och för slutresultatet. 

People raising arms
Symbol two

Kartläggning

Vi kartlägger och identifierar kandidater genom ett gediget search-arbete. Vi har flera års erfarenhet av att arbeta i LinkedIns mest avancerade sökverktyg, som ger goda möjligheter att hitta de mest relevanta kandidaterna. Som komplement utannonserar vi tjänsten och söker i våra nätverk och CV-databaser.  

Symbol three

Intervju

Vårt intervjuförfarande består av initiala telefonintervjuer och kompetensbaserade djupintervjuer. Vi presenterar de tre bäst lämpade kandidaterna. Ni får en kandidatpresentation av oss där det tydligt motiverar på vilka styrkor och egenskaper 

Symbol 4

Val av kandidat

När ni sedan intervjuat kandidaterna bollar vi tillsammans med er igenom vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten och genomför referenstagning. Vi är måna om att ha en konsultativ approach där vi med vår erfarenhet vägleder er i er beslutsprocess.

two guys shaking hand
Symbol five

Inhyrning

Slutligen, vid bemanningsuppdrag är det vi som sköter det allt det administrativa och tekniska kopplat till att skriva anställningsavtal, betala ut lön, pension, friskvård, semester, arbetsgivaravgift och sociala avgifter. Både ni och konsulten får en dedikerad konsultchef som löpande håller i dialogen för att säkerställa att samarbetet går så smidigt till som möjligt, och löser eventuella frågor som dyker upp längs vägen från respektive part. 

Vid rekrytering följer vi upp samarbetet och utvärderar resultatet tillsammans med er för att säkerställa att det fungerar så bra som förväntat. Skulle det inte fungera så bra som vi hade tänkt oss har vi alltid en avtalad garantiperiod där vi hjälper er att hitta en ny kandidat. 

Behöver du hjälp med rekrytering eller bemanning?