Anlita oss!

Våra specialistrekryterare inom Interim Management hjälper dig snabbt att hitta och kvalitetssäkra rätt interimskonsult för kortare eller längre interimsuppdrag inom våra specialistområden Ekonomi och HR.

Vi hittar kompetensen din organisation behöver

Kompetensen din organisation behöver

Interim Management

Interimsprocessen skiljer sig mycket från den klassiska rekryteringsprocessen, eftersom de flesta interimstillsättningar är mycket tidskänsliga. Därmed finns det inte tid att annonsera eller ha utdragna processer för att finna rätt kandidat. Vi har redan gjort jobbet proaktivt innan vår första kontakt med dig som kund.
Vi arbetar löpande för att ha en stor kandidatdatabas och framför allt med att hålla den aktuell och uppdaterad efter tillgänglighet, preferenser och kompetenser.

Uppdaterade nätverk

Uppdaterade nätverk

Våra konsulter

På Hero har vi skapat en unik digital process och ett systemstöd för interim management som optimerar, effektiviserar och kvalitetssäkrar arbetet i våra processer. Vår ambition är att vi redan efter en eller ett par dagars arbete kan presentera kvalificerade kandidater, även när du söker en nål i en höstack.

Med ett gott rykte, konkurrenskraftiga erbjudanden och löpande proaktiva kontakter kan vi identifiera och attrahera en stor mängd av potentiella kandidater på marknaden. Vi gör allt för att löpande säkerställa ett stort och väl uppdaterat nätverk av interimskonsulter.

smiling lady at desk

Fördelar med att hyra interimskonsult via HERO

Fördelar med att hyra interimskonsult

Flexibilitet – Ditt behov avgör uppdragets längd och omfattning.
Tidseffektivt – Konsulten kan snabbt vara på plats hos er. En interimskonsult har gedigen erfarenhet och är van att snabbt sätta sig in i situationen, vilket möjliggör en kort och smidig introduktion.
Nya perspektiv – Du får in en ny person som med objektiva ögon och erfarenheter från många olika organisationer kan se på er verksamhet.
Långsiktighet – En interimskonsult tillför kunskap som finns kvar även efter uppdragets slut och bidrar till intern kompetensutveckling genom kunskapsdelning.

Vi kan vara igång inom en timme

• Offertförslag (givetvis utan startkostnader)
• Urval i vårt redan mycket väl uppdaterade nätverk
• Vi kontaktar och intervjuar era bästa matchningar och presenterar uppdraget
• Presentation av de 2-3 bäst matchade kandidaterna
• Intervju hos er
• Referenstagning, tester eller bakgrundskontroll enligt era önskemål

Interima chefer och konsulter inom Ekonomi och HR

  • Vid sjukskrivningar och annan frånvaro
  • Interimslösning mellan anställningar
  • I väntan på en ny rekryt
  • Vid behov av flexibilitet
  • För utvecklingsprojekt och systembyten
  • Under föräldraledigheter

Hur ser processen ut?

Vår process inom interim management

Symbol one

Kravprofil

Tillsammans med dig fastställer vi en tydlig förväntansbild och kravprofil. Vi definierar behov, erfarenheter, kompetenser, ansvar och befogenheter samt vilka uppnådda resultat som ska skapas inom ramen för uppdraget. Vi ser över vilka behov som finns sett till specialistkompetens, funktionens utformning, branschen, system och ledarskap.

girl in brown jacket<br />
girl in brown jacket
Symbol two

URVAL OCH MATCHNING

Via en kompetensbaserad urvals- och rekryteringsprocess säkerställer vi rätt konsult till varje uppdrag. Vi arbetar löpande proaktivt för att ha en stor kandidatdatabas och framför allt med att hålla den aktuell och uppdaterad efter tillgänglighet, preferenser och kompetenser. Vi kan snabbt definiera vilka kandidater som bäst matchar era behov och komma i kontakt med dem för att presentera möjligheten hos er.

Symbol three

Intervjuer

Efter att vi har genomfört kompetensbaserade semistrukturerade intervjuer har vi som ambition att presentera de 2-3 bäst lämpade kandidaterna för uppdraget. Vi bokar in intervjuer hos er där ni får möjlighet att möta en eller flera potentiella konsulter som matchar er kravprofil. Vi finns med som ett bollplank och deltar under intervjun om ni önskar det.

Symbol 4

REFERENSER

Utefter uppdragets karaktär och era önskemål kvalitetssäkrar vi kandidaterna. Vi har ett flertal olika lösningar för att genomföra tester, case, referenstagning och bakgrundkontroller.

Symbol five

Anställning

Hos oss kan konsulter vara anställda eller verka som underkonsulter via oss, beroende på konsultens önskemål. Vi är måna om att erbjuda våra konsulter trygg anställning och har kollektivavtal via Unionen.

Symbol five

LÖPANDE AVSTÄMNINGAR

Under uppdraget finns vi där för att stötta dig och din konsult för bästa möjliga leverans. Vi besöker er gärna när tillfälle ges och stämmer av löpande. Vi står även för uppföljning, coaching, friskvård, samtalsstöd och tidrapporter.

meeting
meeting

Hyra eller rekrytera personal?

Kontaktformulär

Några kunder som skapat magi med oss: