CSRD-direktivet. en del av agendan för hållbar finansiering

Vi närmar oss långsamt år 2030, milstolpen för när målen enligt Agenda 2030 ska vara i hamn. Att de globala målen utgör detaljerad information om vad världens länder måste åstadkomma för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling i tid är känt sen länge, men har du koll på de nya hållbarhetsdirektiven enligt CSRD? Förkortningen står för Corporate Social Responsibility Disclosure och omnämns vara en nyckelkomponent för att vi ska lyckas nå EU:s gröna mål.

Corporate Social Responsibility Disclosure, CSRD eller CSRD-direktivet, är en del av agendan för hållbar finansiering. Genom att låta företag och organisationer rapportera enligt europeiska hållbarhetsstandardarder ska information om företags påverkan på människor och miljö göras tydlig. 

Direktivet börjar gälla den 1 januari 2024 och ska öka transparensen och jämförbarheten när företag lämnar mer omfattande upplysningar om på vilket de påverkar både människor, miljön och klimatet.

Vad innebär det nya direktivet för företag? 

 • Ungefär 50 000 företag kommer att vara skyldiga att inkludera obligatorisk rapportering om deras hållbarhetsprestationer.
 • Hållbarhetsrapporteringen måste vara en integrerad del av företagets årsredovisning och kommer ha samma betydelse och vikt som den ekonomiska rapporteringen.
 • Hållbarhetsrapporten ska skapas enligt rapporteringsstandarden ESRS (European Sustainability Reporting Standard) och måste granskas och rapporteras digitalt. 

Med start från räkenskapsåret 2024 kommer CSRD att implementeras. Tillämpningen sker i etapper och baseras utifrån storlek på bolagen:

 • Börsnoterade företag med fler än 500 anställda rapporterar för räkenskapsår 2024
 • Stora företag som fyller två av tre av följande kriterier rapporterar för räkenskapsår 2025:
  1. Minst 250 anställda
  2. En omsättning på över 40 miljoner euro
  3. En balansomslutning på minst 20 miljoner euro
 • Globala företag utanför EU med en nettoomsättning på 150 miljoner euro, dotterbolag till globala företag utanför EU, samt börsnoterade små och medelstora företag rapporterar för räkenskapsår 202


Vilka förändringar har ni framför er på företaget?

Ja, vad händer egentligen hos er på företaget när CSRD-direktivet träder i kraft? Allra mest framträdande blir det att se över att ni har rätt kompetens på plats, för visst kommer kunskapsbehovet och kompetensen om hållbarhetsfrågor att öka.

För att lyckas rapportera effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter, men också utveckla och implementera en hållbarhetsstrategi på företaget som går i linje med de nya kraven, krävs det mycket riktigt att man lägger resurser på att utveckla kunskap om rapportering enligt CSRD. För att göra det väljer en del företag att rekrytera specificerad arbetskraft som också kan bidra till utveckling och förbättring av befintliga rapporterings- och mätmetoder.

Andra företag väljer att istället sprida kunskapen om standarden brett, något som blir särskilt viktigt för större organisationer. Där är det nödvändigt att flera nyckelpersoner har en djup förståelse för CSRD. Det inkluderar styrelsen, ledningsgruppen, hållbarhetschefen, kommunikationsavdelningen samt tvärfunktionella grupper som HR, sälj och ekonomi. 


Hur kan vi på HERO hjälpa ditt företag?
Känns CSRD-direktiven tufft att sätta sig in i finns självklart hjälp att få. För att ditt företag ska uppfylla kraven från CSRD vid er hållbarhetsrapportering finns goda möjligheter att ta in tillfällig hjälp via en konsult, eller varför inte en interimskonsult?

Vi på HERO har enorm erfarenhet av att matcha behov med rätt kompetens och i vårt kontaktnät finns gott om hållbarhetsspecialiser. Vi hjälper gärna till att hitta den bästa lösningen efter just era behov, hör gärna av dig till oss så ser vi över hur vi kan hjälpa till.

Relaterade inlägg