Har ni någonsin funderat på om er arbetsplats, precis som samhället i stort, kan vara präglade av normer som kan vara exkluderande gentemot era anställda, såsom hetero-och cisnormativitet? Om inte så är det hög tid att göra det. I detta inlägg förklarar vi vad de olika normerna innebär, och ger konkreta tips och råd på hur ni kan arbeta för att bli en mer inkluderande arbetsplats. 

 I Stockholm gick nyligen Prideveckan av stapeln. Under Pride-paraden, såväl som under dagarna som lett upp till festivalen har många företag, organisationer och föreningar låtit trycka deras loggor i regnbågsfärger och viftat med färgglada flaggor. Temat under årets Pridefestival “dags att bekänna färg” uppmanade alla deltagare att tillsammans utmana rådande normer och göra skillnad.

 Det är viktigt att inte glömma bort kärnan till att Pride finns. Att öka medvetenheten och kompetensnivån kring frågor kopplat till hbtqia+ på arbetsplatsen och att arbeta med frågor som rör mångfald och inkludering året om, inte enbart en vecka om året.

 Det finns flera sätt att visa att ert företag faktiskt tar frågorna på allvar. Att donera pengar till välgörande ändamål kopplade till hbtqia+ är ett viktigt sätt att bidra – men minst lika viktigt är det att arbeta aktivt med inkludering på arbetsplatsen och värna om hbtqia+ personers hälsa och välmående. 

 

Så påverkas vi av våra normer

Normer brukar beskrivas som samhällets oskrivna regler, och är ideal eller förväntningar om hur vi förväntas leva, vara och bete oss. Det finns ett flertal olika normer, dessa kan vara kopplade till ålder, kön, könsidentitet och uttryck, sexualitet, etnicitet, hudfärg, religion, funktionsförmåga eller klass. För att lära dig mer om normer kan du klicka här!

Heteronormen förutsätter att alla människor är heterosexuella och kopplat till denna finns även olika förväntningar kring hur en heterosexuell kvinna respektive man ska vara och vilka relationer dessa ingår. Cisnormen eller tvåkönsnormen som den också kallas, är ett grundantagande är att det endast finns två kön, samt att alla människor sedan födseln tillhör och identifierar sig som antingen man eller kvinna. En person som inte identifierar sig som varken kvinna eller man kallas ickebinär, och vissa ickebinära personer föredrar ett könsneutralt pronomen såsom hen.

Normer kan påverka och begränsa hbtqia+ personer och huruvida de känner sig bekväma att vara sig själva och vara öppna med sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck på arbetsplatsen. Vissa känner ett behov av att gömma delar av sig själva, exempelvis sin läggning eller sitt pronomen, för att inte riskera att bli utsatta för negativa reaktioner. Om du själv tillhör normen kan det vara svårt att förstå hur andra människor påverkas av dessa. 

Nedan listar vi därför tips på hur ni kan verka för att bli en mer inkluderande arbetsplats.

 

Sju steg för att bli en mer inkluderande arbetsplats:

 

  • Chefer har ett särskilt ansvar att agera förebilder genom att ha ett inkluderande ledarskap eftersom detta i sin tur genomsyrar organisationen. Bli medveten om de normer som begränsar ditt eget agerande och tänkande om andra människor. En viktig tumregel är att inte utgå från att personer, vare sig det handlar om kandidater eller kollegor, tillhör hetero-eller och cisnormen.
  • Ett könsneutralt språk gör även stor skillnad. Utgå inte från att kollegan har en flickvän eller pojkvän, säg istället partner och föräldraledig istället för mamma- eller pappaledig.

     

  • Kom ihåg att även om personer passar in i definitionen av ett visst begrepp eller en norm, är det inte säkert att hen är bekväm med att använda ordet om sig själv. Bäst är därför att fråga på ett respektfullt sätt om du är osäker. Respektera även att alla individer själva får välja huruvida de öppet vill prata om sin sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck på arbetsplatsen.
  • Att föregå med gott exempel handlar både om hur du som chef eller kollega uttrycker dig och vilket förhållningssätt du har till dina medarbetare samt din förmåga att reagera om du märker att någon av dina medarbetare blir diskriminerade eller illa behandlade på grund av sexualitet eller identitet.
  • Okunskap är den främsta anledningen till att skadliga normer eller beteenden finns inom organisationen.  Se därför till att informera och utbilda personalen inom hbtqia+ området. RFSL erbjuder hbtqi-certifieringar av arbetsplatser där anställda i verksamheten ges ökad kunskap om hbtqi, normer och dess konsekvenser för hbtqi-personers hälsa och livsvillkor. 
  • En enkel handling som kan göra stor skillnad för många är även att tydliggöra pronomen på arbetsplatsen. Genom att använda rätt pronomen bekräftas en persons kön eller könsidentitet, medan ett felaktigt pronomen vara skadligt. Till exempel kan du som chef fråga nyanställda vilka pronomen de föredrar, eller själv inkludera det i din LinkedIn-profil eller mejlsignatur. 

 

Relaterade inlägg