Nu i sommar blir EU:s arbetsvillkorsdirektiv en del av svensk lag. Ett beslut som påverkar lagen om anställningsskydd (LAS) med start 1 oktober 2022. Vet du vad som gäller för dig eller ditt företag? Här listar vi 6 viktiga punkterna att känna till om nya LAS-reglerna – för både arbetsgivare och anställda.

Vi står alla inför en snabbfotad arbetsmarknad som behöver mer kompetens för att utvecklas. För att fler människor ska få blomstra behöver arbetsrätten hänga med i samma tempo. Arbetsgivare behöver ges större flexibilitet vid rekrytering, anställda ges tryggare arbetsförhållanden och det måste bli enklare att få sitt första jobb. 

Därför har det fattats beslut om att EU:s arbetsvillkorsdirektiv nu ska bli en del av svensk lag med start 1 oktober 2022. Vilket praktiskt kommer börja påverka arbetsplatser tidigast den 1 oktober 2024. 

De största förändringarna märks i lagen om anställningsskydd (LAS) och dig som bemanningskonsult. Det kan dock kännas komplicerat att sätta sig in i hur den nya LAS påverkar just dig. Vi har därför samlat ihop de de viktigaste punkterna att ha koll på:

 

 • Sakliga skäl istället för saklig grund

  Det låter slående likt rent språkligt, men det finns en viss skillnad i praktiken när det kommer till uppsägning. Sakliga skäl innebär att arbetsgivare nu ska basera en uppsägning på omständigheter utan att ta samma hänsyn till den anställdas personliga intressen. Arbetsgivaren behöver dock fortsätta använda så kallade “milda åtgärder” innan en eventuell uppsägning –  som till exempel tillsägelser, varningar och omplacering. 

 • Fler anställda får undantas från turordningen

  Det klassiska konceptet sist in-först har blivit mer flexibelt och skapat större möjligheter till undantag. För att behålla rätt kompetens i verksamheten ska arbetsgivare nu kunna undanta tre personer från turordningen vid uppsägning till följd av arbetsbrist, oavsett hur länge de varit anställda. Tidigare har arbetsgivare med max 10 anställda kunnat göra två undantag.

 • Anställningen upphör vid tvister om ogiltigförklaring

  En anställning avbryts vid uppsägningstidens slut, även om parterna inte är överens. Denna regel sätts bland annat in för att undvika långa rättsprocesser och höga kostnader vid en eventuell felrekrytering.

 • Snabbare omvandling från visstidsanställning till tillsvidareanställning

  Tiden för när en visstidsanställning går över i en fast anställning halveras nu, från 24 månader till 12 månader om du arbetat under de senaste fem åren. Om du är visstidsanställd ska du dessutom få förtur till en ny anställning efter att ha arbetat 9 månader under de senaste 3 åren.

 • Möjligheterna till hyvling begränsas

  Arbetsgivare som vill ändra en anställds sysselsättningsgrad, en så kallad hyvling, behöver följa specifika turordningsregler. Regler som skyddar de med kort anställningstid, då de nu ska erbjudas omplacering och lägre sysselsättningsgrad framför de som har varit anställda längre. De anställda som blir omplacerade, eller hyvlade, har även rätt till en omställningsperiod motsvarande uppsägningstiden (upp till 3 månader). Under den perioden ska den anställda få behålla sin tidigare sysselsättningsgrad med lön och förmåner.

 •  Inhyrd bemanningspersonal ska få tillsvidareanställning

  Anställda från bemanningsföretag ska bli erbjudna tillsvidareanställning hos kundföretaget om de varit placerade där under 24 månader av en treårsperiod. Om kundföretaget inte vill erbjuda en konsulten en fast anställning kan de istället betala en ersättning motsvarande två månadslöner. Ansvaret för att 24-månadersregeln i uthyrningslagen efterlevs ligger helt på kundföretagen.

  Besluten om ändringarna i LAS är gjorda för att skydda de anställda och skapa tryggare arbetsförhållanden för alla. Det ska bädda för fler arbetstillfällen, säkra arbetsförhållanden och lönsamma verksamheter. 

  Du hittar LAS i sin helhet på riksdagens hemsida.

Relaterade inlägg

”Du är tyvärr för överkvalificerad” – Därför bör vi jobba bort ålderismen!

”Du är tyvärr för överkvalificerad” – Därför bör vi jobba bort ålderismen!

Arbetslivet sträcker sig högre upp i åldrarna och en tydlig pensionsålder finns inte i samma utsträckning som förr. Men att byta jobb som äldre följer inte samma självklarhet. Den äldre arbetssökande står inför flera svårigheter som helt och hållet är baserade på samhällets fördomar om den äldre kandidaten som mindre lämplig. Det kallas åldersdiskriminering, eller ålderism.