Den årliga rapporten `State of the Global Workplace’ från Gallup där hundratusentals medarbetare delar med sig av sina åsikter är en av de mest omfattande och viktigaste rapporterna för företag som vill bli en mer attraktiv arbetsplats.

Nu har världens arbetstagare återigen talat ut, och de levererar ett tydligt budskap om att ledare har mycket att förbättra i sin approach kring att rekrytera, behålla och motivera arbetstagare.

Lyckligtvis ingår även viktiga insikter som, om de omsätts till handling, kan hjälpa företag att bättre möta arbetstagarnas behov. Nedan har Hero samlat de viktigaste lärdomarna från rapporten.

1.Endast 23 % är engagerade i sitt arbete

I rapporten från Gallup framgår att endast 23 % av medarbetarna globalt var engagerade i sitt arbete under 2022. Det är högre än vad som uppmätts tidigare, men visar att det finns ett stort utrymme för förbättring.

Höjningen beror på att engagemanget ökat med 7 % i Sydasien, vilket gör att den totalt ligger på 33 %, något som gör dem till världens mest engagerade arbetstagare.

2. Majoriteten av medarbetarna är `quiet quitters´

Arbetsplatser som genomsyras av högt engagemang får personalen att växa och finna större mening i sitt arbete. Gallups rapport visar dock att företag har mer att göra för att öka personalens engagemang då 59 % av de tillfrågade medarbetarna var `quiet quitters´ (inte engagerade) och 18 % var `loud quitters´ (aktivt bortkopplade)

Det här är vad de olika beteckningarna innebär:

Frodas på jobbet: Dessa medarbetare finner mening i sitt arbete och känner en stark koppling till sitt team och organisation. De känner stolthet över sitt arbete och tar ett stort ägandeskap över sin prestation.

Quiet quitters: Dessa medarbetare lägger minimal ansträngning och är psykologiskt bortkopplade från sin arbetsgivare. Även om de inte är särskilt produktiva, så löper de större risk för utbrändhet än engagerade medarbetare.

Loud quitters: Dessa medarbetare vidtar åtgärder som direkt skadar organisationen, underskrider dess mål och motarbetar sin chef. Här har förtroendet mellan arbetstagare och arbetsgivare någon gång brustit kraftigt, eller så har den anställde inte passat rollen, vilket orsakat återkommande kriser.

För företagsledare och chefer så innebär kategorin `quiet quitters ́ en enormt stor potential för tillväxt och förändring. De väntar på att en ledare ska träda fram och samtala, uppmuntra och inspirera. Här kan ett fåtal förändringar göra stor skillnad.

 

3. Jobbrelaterad stress står kvar på rekordhöga nivåer

44 % av arbetstagarna berättade att de upplevde mycket stress föregående dag, vilket upprepade rekordet från 2021.

Östasien, USA och Kanada hade högst stressnivåer, vilket kan bero på restriktionerna under 2022. Unga och distansarbetare i Östasien upplevde en extremt hög daglig stress om 60 % och 61 % vilket gör dem till världens mest stressade arbetsstyrka.

Så vad är det som stressar världens medarbetare? Gallups undersökning frågar inte om detaljer, men vi på Hero tror att det är kopplat till lågt engagemang i en snabbföränderlig värld där vi ständigt behöver lära oss nya saker för att hänga med i utvecklingen.

4. Antalet jobb ökade under 2022

Anser medarbetarna att det är en bra eller dålig tid att hitta ett nytt jobb? Här menar 53 % av de anställda globalt (56 % i Sverige) att förutsättningarna att hitta ett nytt jobb var mycket goda under 2022, en stor ökning i jämförelse med tidigare år.

Alla regioner såg en ökning i antalet arbetstagare som tyckte att det var en god tid att byta jobb. I Sydostasien och Australien/Nya Zeeland låg ökningarna på 22 %, medan de flesta andra regioner också såg dubbelsiffriga höjningar.

Undantaget var USA och Kanada som inte såg någon ökning 2022, men de hade ökat med 44 % året dessförinnan.

 

5. Över hälften kan lämna sitt nuvarande jobb

Lågt engagemang och fler jobbmöjligheter gör att människor är mer benägna att betrakta ett annat jobb som möjlighet. Högre konkurrens om talang leder till mer lockande jobberbjudanden och aktiv rekrytering.

Samtidigt är möjligheten att behålla engagerad personal större. En analys från Gallup visade att engagerade medarbetare kräver en lönehöjning på 31 % för att överväga ett annat jobb, medan arbetstagare som inte är engagerade, eller aktivt oengagerade i genomsnitt vill ha en lönehöjning på 22 % för att byta jobb.

6. Hemifrån eller kontor har mindre betydelse när medarbetaren är engagerad

Distans, hybrid eller arbete från kontor? Alla föredrar olika och mycket har sagts om dess för- och nackdelar. Rapporten visar att engagemang har 3,8 gånger så stor inverkan på medarbetarnas stress över varifrån de arbetar.

Det innebär att vad människor upplever i sitt dagliga arbete – deras känsla av tillhörighet och entusiasm – har större betydelse för att minska stress än vart de jobbar.

 

7. `Quiet quitters´ vet vad de skulle ändra med sin arbetsplats

Så vad vill medarbetarna förbättra med sin arbetsplats? 85 % av de tillfrågade tillhör kategorin `quiet quitters’, och när de fick frågan så valde de mellan olika alternativ kopplat till engagemang och kultur, löner och förmåner eller välmående och work-life balance.

41 % svarade att de allra helst skulle vilja förändra engagemanget och kulturen på sin arbetsplats. Eftersom majoriteten av medarbetarna är `quiet quitters´ så öppnar det upp en möjlighet att vända dem till engagerade och produktiva medarbetare genom att skapa en plats som medarbetarna vill vara en del av.

 

Hero’s slutsats

I rapporten från Gallup så har världens anställda, högt och tydligt, meddelat att det finns utrymme för förbättring. Och det kommer med en positiv fingervisning om outnyttjade möjligheter.

Rekrytering som länge handlat om gamla meriter måste nu i högre utsträckning prioritera kandidater som har viljan att lära sig nya saker. För vi lever och verkar i en tid av radikal förändring och om organisationer ska hänga med i utvecklingen så förblir engagemang en ovärderlig nyckel.

Det finns även ett stort ansvar gentemot människorna som inte är engagerade och redan befinner sig i organisationen. Här finns möjlighet att med små medel göra stor skillnad i livet för människor som får mer mening och löper mindre risk för utbrändhet, samtidigt som det skapar förutsättningar för organisationer att uppnå sin fulla tillväxtpotential.

Vad är dina största takeaways? Och hur ser du att ni kan utveckla ert arbete? Tagga oss gärna på LinkedIn och dela dina tankar från den viktiga rapporten.

Relaterade inlägg