CSRD-direktivet och hur det påverkar ditt företag

CSRD-direktivet och hur det påverkar ditt företag

Vi närmar oss långsamt år 2030, milstolpen för när målen enligt Agenda 2030 ska vara i hamn. Att de globala målen utgör detaljerad information om vad världens länder måste åstadkomma för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling i tid är känt sen...

Hur skapar man en bra företagskultur?

Hur skapar man en bra företagskultur?

Att det är viktigt med en bra företagskultur är de flesta överens om, ändå finns det flera uppfattningar kring vad det faktiskt innebär. Att starta upp arbetet med företagskultur betyder heller inte att en kultur inte redan finns på plats. Faktum är att företagskultur...

Vad är du intresserad av?

Känslor

Känslor

Ibland är dom överallt; i kroppen, i huvudet, i händerna, fötterna, ansiktet, ögonen som fladdrar. Känslorna. "All over the place" sa en prins en gång och vi är nog många som kan relatera till det, både på ett positivt plan och ett överväldigande plan. Känslor är en...