Försäljning och HR behöver arbeta tillsammans för att skapa engagerade medarbetare och lojala kunder

En studie som Brilliant Future gjort visar att lojala kunder skapar nästan dubbelt så stor lönsamhet jämfört med de som bara är nöjda. Fakta som givetvis får alla företag att tänka: hur kan vi skapa fler lojala kunder? Jo, engagerade medarbetare kan vara ett bra ställe att börja på, de ger nämligen lojala kunder och…