Dr Sanna Ehdin skriver en artikel på Epoch Times om högsensitiva personer och på vilket sätt de är en tillgång för organisationer, ny forskning bekräftar att de är helt i en klass för sig när det gäller prestanda och resultat. Och vem hade väl kunnat tänka att vi äntligen hamnat på en plats där forskningen pekar på att framtiden kommer värna mer om metamodernistiska drag såsom intuition, empati, medkänsla och kreativitet; egenskaper som tillskrivs högsensitiva personer. Hörde vi ett stort jubel för styrkan i olikheter?!

Högsensitiva personer (Highly Sensitive People, HSP, högkänsliga personer, sensitivt begåvade… kärt barn har många namn) är personer med en högre sensorisk uppfattning och bearbetningsförmåga. Dessa personer tillskrivs också egenskaper såsom god intuition, hög grad av empati, stark kreativ förmåga, och dessutom en god förmåga att se helhetsperspektivet. Egenskaper som arbetsplatser i framtiden kommer att leta efter med ljus och lykta eftersom dessa tillgångar inte kan reproduceras genom teknik, automatisering, beräkning eller systematisering. Dessutom är förmågorna lika sällsynta som värdefulla (cirka 20 % av befolkningen beräknas vara HSP enligt forskning av Dr Elaine Aron PhD, 1991).

Dr Elaine Aron har visat att HSP har många kvaliteter av stort värde till arbetsplatsen: ”De är intuitiva visionärer, kan se den stora bilden. De är kreativa, medvetna om och inkännande för andras behov, och därmed har de gott inflytande på det sociala klimatet på arbetsplatsen eller i en grupp. HSP är noga med kvalitet och högt samvetsgranna samt lojala medarbetare. De kan känna in subtila signaler i miljön och i interpersonell kommunikation, och de är ofta mycket begåvade.” skriver  Dr Elaine Aron i boken ”Den högkänsliga människan – konsten att må bra i en överväldigande värld”.

Egenskaper som utmärker HSP som är tillgångar på en arbetsplats

Dr Sanna Ehdin sammanfattar i sin artikel på Epoch Times fem egenskaper som tillskrivs sensitivt begåvade personer som är en tillgång för en arbetsplats.

  1. De är observanta – högsensitiva personer kan verka tillbakadragna eller blyga, men de är alltid oerhört observanta på sin omgivning och kan därför uppfatta oerhört mycket mer och fler nyanser än många andra. Företag kan få användning av detta eftersom dessa personer ofta ser vad som är på gång, eller vad som händer under ytan, som andra oftast inte har en aning om. Det kräver dock att det finns strukturer i bolaget som kan hjälpa en HSP att få fram sin åsikt eller sitt perspektiv.
  2. De har ett långsiktigt metaperspektiv – det är helt nödvändigt att omge sig med människor som kan se de större perspektiven och helheten, som tänker innan de agerar och som tänker långsiktigt. Att processa information i både vänster och höger hjärnhalva är en självklarhet för en HSP-person.
  3. De är eftertänksamma strateger och därför värdefulla på en arbetsplats. De funderar och utvärderar eventuella risker innan de företar sig något, till skillnad från majoriteten människor som agerar snabbt därför att de vill hinna först och tänker sedan. HSP kan dock vara så pass eftertänksamma att de väger in för- och nackdelar lite för länge och kan få beslutsångest. En lösning kan då vara att be dem presentera vad de kommit fram till, och hjälpas åt att fatta beslutet.
  4. De har en stark intuition eftersom en viss känslighet är en förutsättning för intuition. Dr Sanna Ehdin skriver i artikeln: ”Intuitionen är vår inre röst som säger vad som är rätt för oss. Det kan kännas rent fysiskt som en magkänsla eller tyngd/lätthet över hjärtat. Forskare har bevisat att intuitionen verkligen finns, och att den är handfast förankrad i kroppens reaktioner. Därför är det viktigt att ta kroppens signaler på allvar och respektera dem. Låt magkänslan vara med i besluten, för det finns faktiskt fler nervsignalsubstanser i mag-tarmområdet än i hjärnan. Att ha och lyssna på personer med denna högre form av intelligens kan gynna företaget och arbetsgruppen.”
  5. De har god empatisk begåvning och förmåga till medkänsla med omgivningen. De har också hög social begåvning eftersom de kan känna av energier från omgivningen och anpassa sig efter detta, och de bidrar därmed till den positiva emotionella bomull och buffert som behövs mellan människor på en arbetsplats. Dock är kontorslandskap en mardröm för en HSP-person som behöver få tyst för att kunna tänka och fungera.

När vi på Hero läste artikeln om HSP känns den som en helt naturlig förlängning av vårt eget arbete med teal; vi ger människor utrymme att vara fullt ut sig själva och ger dem mandatet att själva kunna bestämma hur de vill kunna arbeta för att må som bäst. Att ha fria arbetstider, rätt att styra över hur var och en planerar sin dag och möjlighet att kunna arbeta hemifrån är något som hjälper oss i vardagen. Att framtiden ligger i det metamodernistiska är självklart, och framtiden är redan här. Vi måste bara lära organisationer att strukturera sig på ett sätt som stödjer detta eftersom de i dagsläget är svårt för människor med metamodernistiska styrkor att kunna lyfta dessa utan strukturer som hjälper dem att komma fram.

Alla som känner igen sig i beskrivningen av HSP jublar antagligen likt barn på julafton. Äntligen kanske man kan slippa känna sig som en överarbetad torktumlare i huvudet; med förståelse för att de resultat som levereras med noggrannhet, eftertänksamhet och lojalitet kräver god tid för uppladdning så har personer med HSP bättre förutsättningar att fungera på lång sikt. Uppladdning i tystnad och utan intryck efterfrågas, tack som förstår. 

Läs hela artikeln, som detta blogginlägg är baserat på, skriven av briljanta Dr. Sanna Ehdin på Epoch Times här.

Relaterade inlägg