Interim HR

Vi hjälper er när ni snabbt är i behov av en konsult eller interim resurs inom HR. Våra specialistrekryterare inom Interim Management hjälper dig snabbt att hitta och kvalitetssäkra rätt interimskonsult för kortare eller längre interimsuppdrag inom vårt specialistområde Human Resources.

INTERIMA CHEFER OCH KONSULTER INOM HR

• Extra resurser vid intensiva perioder
• Vid sjukskrivningar och annan frånvaro
• Interimslösning mellan anställningar
• I väntan på en ny rekryt
• Vid behov av flexibilitet
• För utvecklingsprojekt och systembyten
• Under föräldraledigheter

Vilken roll behöver ni tillsätta?

Konsulter inom HR

Nedan har vi plockat ut ett antal av de vanligaste rollerna inom HR som vi tillsätter. Vill ni veta mer om de specifika rollerna, klicka på varje roll, alternativt kontakta oss för mer information kring roller vi tillsätter inom HR.

Hyra eller rekrytera personal?

Kontaktformulär

Några kunder som skapat magi med oss:

Några kunder som
skapat magi med oss: